Olet täällä

Partiotoimintaan tutustumisen periaatteet

Partioon tutustumisen periaatteissa määritellään, miten henkilö voi tutustua partiotoimintaan ja milloin hänen on tehtävä päätös jäseneksi liittymisestä.

Olennaista on ollut linjata mahdollisimman selkeästi, mikä on partiotoimintaan tutustumista ja mikä puolestaan jäsenyyden vaatimaa toimintaa. Määrittelyssä ei ole olennaista niin sanottu ”koettu partiolaisuus”, vaan jäsenyys, joka määräytyy jäsenmaksun maksamisella ja kirjautumisella jäsenrekisteriin.

Partion tutustumisen ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa tutustuminen lippukunnan toimintaan ja näin madaltaa partion liittymisen kynnystä. Oleellista on, että henkilö tietää olevansa tutustumassa partioon ja että hänellä on selkeä yhteyshenkilö vapaaehtoistoiminnan järjestäjän puolelta.

Partioon voi tutustua käymällä viikoittaisessa toiminnassa (kokouksissa) kolme kertaa. Tämän jälkeen on tehtävä päätös jäsenyydestä. Jos partiota halutaan jatkaa, on liityttävä jäseneksi.

Tärkeää on, että lippukunta kertoo lapsen huoltajille jo tutustumisen alkaessa selkeästi, milloin ratkaisu jäseneksi liittymisestä tulee tehdä.

Mikäli henkilö aloittaa partioon tutustumisen retkeltä tai tapahtumasta tai näiden kolmen kokouskerran väliin osuu lippukunnan retki tai tapahtuma, voi henkilö osallistua tutustujana yhdelle retkelle tai tapahtumaan.

Lähtökohtaisesti henkilö on partioon tutustuja vain kerran. Partioon ei voi siis tutustua toistuvasti (esimerkiksi partioon palattaessa).

Suomen Partiolaisten partioneuvoston vahvisti partiotoimintaan tutustumisen periaatteet syyskokouksessaan 26.11.2016. Lue lisää vahvistetuista periaatteista täältä.

Kuva: Sara Rissanen