Olet täällä

Yhteiskunta

Hakukriteerillä "Yhteiskunta" löytyi 12 tulosta:

Kansainvälisen toiminnan linjaukset

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LINJAUKSET 1. MITKÄ LINJAUKSET Kansainvälisen toiminnan linjaukset määrittävät Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n (SP-FS) kansainvälisen toiminnan ja -vaikuttamisen...

Yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset

Tämä asiakirja on Partioneuvoston hyväksymä Suomen Partiolaisten järjestöllinen linjaus yhteiskunnallisesta toiminnasta ja vaikuttamisesta. Sen pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan partion...

Yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset

Partiointi on toimintaa, jossa nuorilla on mahdollisuus yksilöllisten ominaisuuksiensa rajoissa kasvaa persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti...

Yhteiskuntasuhteet

Partion yhteiskuntasuhteita ja strategisia kumppanuuksia koordinoi ja kehittää Suomen Partiolaisten hallituksen alainen yhteiskuntasuhderyhmä. Partioliikkeen yhteiskunnallisen toiminnan ydin on...

Kasvatustavoitteet

Kasvatustavoitteet konkretisoivat partion päämäärää. Ne ovat sidottuja aikaan ja kulttuuriin. Se, miten päämäärän mukainen kunnon kansalainen ymmärrettiin 30 vuotta sitten, poikkeaa nykyisestä...

Partiokasvatus

Partiokasvatus käsittää kaiken sen, mitä, miten ja miksi partion kohderyhmä eli kouluikäiset lapset ja nuoret (7-22-vuotiaat) partiossa tekevät. Partiokasvatus koostuu kahdesta osasta, partion...

Sivut

Ohje

Tälle sivulle on listattu valitsemaasi aiheeseen liittyvät sivut ja liitetiedostot.

Sama sisältö voi liittyä moneen eri aiheeseen.