Olet täällä

Sidosryhmät

Hakukriteerillä "Sidosryhmät" löytyi 9 tulosta:

Partioyhteisöt

Keskusjärjestönä Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:llä on laaja jäsenkanta. Jäsenjärjestöjen ja kannatusjäsenten lisäksi partioneuvosto on hyväksynyt keskusjärjestön jäseniksi muutamia...

Partiosäätiö

Partiosäätiö-Scoutstiftelsen rs on vuodesta 1960 asti tehnyt merkittävää työtä suomalaisen partiotoiminnan taloudellisten edellytysten turvaamiseksi. Sen siteet maamme elinkeinoelämään ovat alusta...

Waldemar von Frenckell -säätiö

Apuraha vuodeksi 2017 Suomen Partiolaisen – Finlands Scouter ry (SP-FS) julistaa haettavaksi avustuksia Waldemar von Frenckell -säätiön myöntämistä varoista toiminnan tukemiseen lippukunnissa....

Kata Jouhkin rahasto

 Kata Jouhki myöntää apurahoja rahastostaan: kansainväliseen koulutustilaisuuteen osallistuvalle partiolaiselle jossain kansainvälisessä tilaisuudessa johtajatehtävissä olevalle partiolaiselle...

Folke Bernadotten muistosäätiö

Folke Bernadotten muistosäätiö myöntää varoja ulkomaille suuntautuville partiomatkoille. Rahastosta myönnetään apurahoja vain ryhmille matkanjohtajan tekemän hakemuksen perusteella ja yksittäisten...

Muiden järjestöjen koulutus

Partion maailmanjärjestöt järjestävät koulutusta ympäri maailmaa, muiden kansallisten partiojärjestöjen (erityisesti pohjoismaisten) koulutuksiin voivat osallistua myös suomalaiset. Muiden...

Ohje

Tälle sivulle on listattu valitsemaasi aiheeseen liittyvät sivut ja liitetiedostot.

Sama sisältö voi liittyä moneen eri aiheeseen.