Olet täällä

Arvot

Hakukriteerillä "Arvot" löytyi 22 tulosta:

Förhållandet till omgivningen

En scout kan röra sig och fungera i olika verksamhetsmiljöer. En scout respekterar och känner naturen. En scout upplever sig vara en del av naturen och trivs där. En scout är intresserad av att hans...

Förhållandet till samhället

En scout har förmågan att fungera i samhället, ta reda på vardagens saker och påverka dessa. En scout kan ta olika roller som ledare eller som den som blir ledd i olika organisationer och samfund. En...

Förhållandet till andra

En scout hjälper och tar hand om andra människor även om det inte direkt främjar hans eller hennes egna intressen. En scout förstår att man tillsammans kan skapa någonting större. En scout uppskattar...

Förhållandet till sig själv

En scout utvecklar sig själv som människa. Han eller hon sköter om sig själv och sin hälsa (sunda levnadsvanor). En scout strävar till att leva ett rikt och balanserat liv. Scoutingen ger byggstenar...

Kansainvälisen toiminnan linjaukset

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LINJAUKSET 1. MITKÄ LINJAUKSET Kansainvälisen toiminnan linjaukset määrittävät Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n (SP-FS) kansainvälisen toiminnan ja -vaikuttamisen...

Yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset

Tämä asiakirja on Partioneuvoston hyväksymä Suomen Partiolaisten järjestöllinen linjaus yhteiskunnallisesta toiminnasta ja vaikuttamisesta. Sen pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan partion...

Monimuotoisuuslinjaus

Tämä on Partioneuvoston (IV/2011) hyväksymä Suomen Partiolaisten linjaus monimuotoisuuden ja avoimuuden toteutumisesta järjestön toiminnassa. Linjauksen toimenpide-ehdotusten kautta lisätään...

Päihteet ja partio

Partiotoiminnan tavoitteena on kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä. Vahvan itsetunnon kehittymistä ja terveitä elämäntapoja kasvatuksessa...

Linjaukset

Partion kansallista toimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittämän arvopohjan lisäksi kansallinen peruskirja ja kansallisesti määritellyt linjaukset. Suomen Partiolaiset – Finlands...

Sivut

Ohje

Tälle sivulle on listattu valitsemaasi aiheeseen liittyvät sivut ja liitetiedostot.

Sama sisältö voi liittyä moneen eri aiheeseen.