Olet täällä

Piireille ajankohtaista tietoa yhteiskuntasuhteista

 Piireille ajankohtaista tietoa hallituksen käynnistämästä Lapsi ja Perhepalveluiden muutosohjelmasta

Hallituksen yhtenä kärkihankkeista on Uudistaa lasten ja perheiden palvelut. Lapsi ja Perhepalveluiden muutosohjelma eli LAPE edistää lasten ja nuorten hyvää elämään. LAPE kutsuu kuntia mukaan kehittämistyöhön. Yhteistyörakenteiden tarkoitus on koota muun muassa kunnat, järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset ja kuntayhtymät tekemään yhdessä muutosta kohti lapsille, nuorille ja perheille parempia palveluita. Piireissä kannattaa seurata oman maakunnan/maakuntien osalta LAPE:a. LAPE-ryhmiä tullaan perustamaan sekä kunnan että maakunnan tasolle. Suomen Partiolaisten osalta seuraamme LAPE:a sekä sote- ja maakuntauudistusta.  LAPE-ryhmät ovat jatkossa yksi erittäin merkittävä vaikuttamisen paikka niin maakunnallisesti kuin ihan jokaisessa Suomen kunnassa. On tärkeää olla hereillä LAPE-ryhmiä muodostaessa maakunnan tasolla, jotta piirienne partioedustus löytyy listoilta.

Osassa maakunnista on myös nyt käynnissä sähköiset kuulemiskierrokset liittyen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden parantamiseen. Maakuntien osalta olette parhaimmat asiantuntijat järjestökentällä.  Ottakaa reippaasti yhteyttä omiin virkamiesverkostoihinne, kysykää missä vaiheessa LAPE kuulemiset tai työryhmien muodostamiset ovat oman maakuntanne alueella.

Lisätietoa LAPE:sta

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita: http://stm.fi/documents/1271139/1953486/LAPE-esite-verkko.pdf/68a59997-cc83-406d-ac8a-3dd8fbb5f3ba

Hallituksen kärkihanke Uudistakaa lasten ja perheiden palvelut: http://stm.fi/documents/1271139/1953486/Lape_esite_lapsille_ja_nuorille.pdf/bea4789e-cf1d-4052-aa27-da5ad3455fdf

Lisätietoja partiossa:

Tarja Antttonen

tarja.anttonen@partio.fi