Olet täällä

Yhteiskuntasuhteet

Partion yhteiskuntasuhteita ja strategisia kumppanuuksia koordinoi ja kehittää Suomen Partiolaisten hallituksen alainen yhteiskuntasuhderyhmä.

Partioliikkeen yhteiskunnallisen toiminnan ydin on lippukunnissa tapahtuva partiokasvatus, jota toteutetaan partio-ohjelman kautta, mutta toiminta yhteiskunnassa on myös paljon muuta.

Partio on aktiivinen osana suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Suomen Partiolaiset on jäsen useissa järjestöissä ja edustettuna erilaisissa valtakunnallisissa asiantuntijaelimissä, jotka vaikuttavat nuorten osallistumismahdollisuuksiin ja elinoloihin sekä vapaaehtoisjärjestöjen toimintaedellytyksiin. Yhdessä muiden nuorisojärjestöjen ja partion maailmanjärjestöjen kanssa Suomen Partiolaiset vaikuttaa aktiivisesti myös kansainväliseen nuorisopolitiikkaan.

Partioaate on meille partiolaisille vahva velvoite toimia paremman maailman puolesta. Haluamme osallistua liikkeenä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimia yhdessä päättäjien, muiden kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja median kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteiskunnallisen toiminnan tavoitteet

Suomen Partiolaisten strategiassa yhteiskunta on nimetty yhdeksi painopistealueista. Partion tavoitteena on: 

  • että Partio on vaikutusvaltainen aloitteentekijä lapsia ja nuoria koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa.
  • että partiossa nuoret päättävät. Partiolainen haluaa ja osaa vaikuttaa paremman maailman puolesta.
  • että Partion strategiset kumppanuudet tukevat partion toimintaedellytyksiä. 

Partion yhteiskunnallisen toiminnan tavoitteet on linjattu jäsenkokouksessa ja otsikkotasolla ne ovat:

  • Aktiivinen nuori kansalainen – hyvän yhteiskunnan rakentaja
  • Rakennetaan parempi maailma
  • Luonto kuuluu kaikille
  • Oikeus hyvään elämään
  • Onnellisena aikuisuuteen

Partion yhteiskunnallisista tavoitteista voit lukea tarkemmin sivulta "Yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset". 

 

 

 

Luokittelu: