Olet täällä

Maailmanjärjestöt

Alusta lähtien partio on ollut kansainvälinen nuorisoliike, joka on temmannut mukaansa arviolta yli miljardi partiolaista ihka ensimmäisestä Brownsean leiristä tähän päivään. Partion maailmanlaajuisuudesta kertoo myös se, että tällä hetkellä koko maailmassa partiolaisia on yhteensä noin 45 miljoonaa yli 200 maassa, joista kaikkia yhdistävät partion yhteiset arvot. Partioliike on järjestäytynyt partiojärjestöiksi sekä kansainvälisellä että kansallisilla tasoilla.

Partiolaisilla on kaksi maailmanjärjestöä, WOSM ja WAGGGS.

Partioliikkeen Maailmanjärjestö eli WOSM (World Organisation of the Scout Movement) on partiolaisten maailmanjärjestö, jossa on mukana kansallisia partiojärjestöjä 161 maasta. WOSM:n jäsenyys on avointa tytöille ja pojille, WOSM:n jäsenjärjestöissä toimii yli 40 miljoonaa partiolaista, joista noin kolmasosa on tyttöjä. WOSMin paitatunnus on lilalla pohjalla valkoinen partiolilja.

Partiotyttöjen Maailmanjärjestö eli WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) perustettiin vuonna 1928. WAGGGS:n jäsenet ovat pääasiassa tyttöjä ja WAGGGS keskittyy partiotoiminnan edistämiseen sekä tyttöjen aseman parantamiseen globaalisti. Jäsenmaita WAGGGS:ssä on noin 146, ja niissä partiolaisia noin 10 miljoonaa. WAGGGSin paitatunnus on kultainen kolmiapila sinisellä pohjalla.

Maailmanjärjestöjen tehtävänä on kehittää partiotoimintaa ja tukea kansallisten partiojärjestöjä. Maailman suurimpana nuorisoliikkeenä partio toimii myös aktiivisesti nuorten elinolojen ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Partio vaikuttaa kansainvälisissä järjestöissä kuten YK:ssa ja Euroopan unionissa ja toimii yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa, että nuorten näkökulma otettaisiin huomioon esimerkiksi kehityspolitiikkaa tai koulutusjärjestelmiä kehitettäessä.

Molemmilla järjestöillä on omat kansainväliset rahastot, joiden avulla ne edistävät ja tukevat partiotoimintaa kehitysmaissa. WOSM:n Kansainvälinen Partiorahasto on nimeltään Universal Scout Fund eli Scout U Fund ja WAGGGS:n Thinking Day Fund.

Suomalaiset luottamushenkilöt maailmanjärjestöissä

Monet suomalaiset partiolaiset toimivat luottamustehtävissä maailmanjärjestöissä esimerkiksi työryhmissä. Partiojärjestöt voivat ehdottaa omia jäseniään haluamiinsa tehtäviin, minkä jälkeen maailmanjärjestöt tekevät valinnat.

Pestejä on eniten auki maailmanjärjestöjen konferenssien jälkeen, kun niissä alkaa uusi kolmivuotiskausi. Pestihauista ilmoitetaan SP:n kv-viestintäkanavissa.

Halutessaan Suomen Partiolaiset voivat asettaa ehdokkaita myös Euroopan alueiden tai maailmanjärjestöjen vaaleihin, tällä hetkellä sekä maailmankomiteassa (WOSM) että maailmanhallituksessa (WAGGGS) onkin suomalaisedustus. 

Luottamushenkilönä toimiminen maailmanjärjestöissä on erinomainen tapa saada kansainvälistä kokemusta ja päästä vaikuttamaan partioliikkeen suuntaan Euroopassa tai globaalilla tasolla. Suomalaisia luottamushenkilöitä pesteissään tukee Kansainvälisten yhteyksien valiokunta mm. järjestämällä tapaamisia suomalaisluottisten ja maailmalla toimivien suomalaisten kesken. 

Suomalaiset luottamushenkilöt maanilmanjärjestöissä:

Karin Ahlbäck

Toimin Partioliikkeen Maailmanjärjestön WOSM:in hallituksen jäsenenä. Hallitus on maailmanjärjestön toimeenpaneva elin, joka ohjaa globaalisti maailman partioliikkeen kehitystä ja yhtenäisyyttä. Olen meneillään olevan kolmivuotiskauden 2014-2017 aikana vastuussa maailmanjärjesön viestintä- ja ulkosuhdeasioista.

Viljami Hätönen

Tuen eurooppalaisia partiomaita partion johtajuusmallin käyttöönotossa. Johtajuutta käytetään partiossa työkaluna, joka annetaan lapsille ja nuorille, jotta he voivat tehdä tekoja paremman maailman rakentamiseksi. Käytännössä tämä tapahtuu partio-ohjelman kautta johtamiseen liittyviä taitoja, tietoja ja asenteita kerryttämällä. Johtajuusmallissa kuvataan niin partion johtamisen yleiskuvaus kuin myös millaista osaamista partiossa johtamisesta kertyy.

Niina Johansson, Annina Kainu

Toimimme luottamushenkilöinä WAGGGSin Euroopan alueen moninaisuustyöryhmässä (Diversity Task Force). Ryhmän tehtävänä on edistää moninaisuutta Euroopassa ja tukea WAGGGSin jäsenjärjestöjen moninaisuustyötä mm. järjestämällä koulutusta ja jakamalla hyväksi havaittuja toimintatapoja jäsenjärjestöjen välillä. Työryhmässä Anninalla on vastuullaan erityisesti aiheeseen liittyvien koulutusten koordinointi. Ninni puolestaan toimii työryhmäpestin lisäksi maailmanlaajuisen WAGGGSiin ja Doven yhteistyössä kehittämän Free Being Me -ohjelman johtajana Suomessa.

Heidi Jokinen

Olen WAGGGS maailmanhallituksen jäsen. Minulla on myös vetovastuu WAGGGSin vapaaehtoisuus- ryhmästä. Työryhmä koostuu Australian, Iso-Britannian ja Yhdysvaltain edustajista ja sen tehtävä nousee WAGGGS:n jäsenyysstrategiasta, josta päätettiin HongKongin maailmankonferenssissa 2014. Ryhmä tehtävänä on suunnitella WAGGGS:n jäsenjärjestöilleen tarjoamaa tukea liittyen vapaaehtoisten rekrytointiin ja pitämiseen. Toistaiseksi johdan myös WAGGGSin Rapid Response tiimiä, jonka vastuulla on avustaa WAGGGSin potentiaalisia uusia jäsenmaita jäsenyysprosessissa. 

Elina Liippola

Olen WAGGGSin talousvaliokunnan jäsen. Talousvaliokunta laatii ja seuraa talouden toimintaperiaatteita ja suunnitelmia sekä valvoo talouden näkökulmasta WAGGGSin strategista ja käytännön toimintaa.  Valiokunta kertoo suosituksensa ulkopuolisten salkunhoitajien valinnaksi ja valvoo WAGGGSin sijoitusomaisuuden hoitoa. 

Hannu Rättö

Tehtäväni on tukea WOSMin JOTA-JOTI koordinaattoria ja ryhmää. Ryhmämme tehtävänä on miettiä tapahtumalle vuosittain vaihtuva teema, valmistella tapahtuman ohjelma ja materiaalit sekä auttaa kansallisia JOTA-JOTI koordinaattoreita tapahtuman järjestämiseen liittyvissä yksityiskohdissa ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana.

Ilmi Salminen

Toimin jäsenenä WAGGGSin Euroopan alueen Gender -työryhmässä. Työryhmän tarkoituksena on edistää tasa-arvoa partiossa sekä gender-ajattelun valtavirtaistamista Euroopan partiomaissa. Pestissäni toimin erityisesti linkkinä pohjoismaiseen gender-työhön, ja olen työstämässä gender-näkökulman sitomista eurooppalaisen partiotoiminnan rakenteisiin ja toimintaan.

Paula Viikari

Kolmen hengen ryhmämme WAGGGS:n Euroopan alueella vastaa jäsenjärjestöille tarjottavien mentorointipalvelujen valmistelusta, mentoroinnin kehittämisestä sekä mentoreiden ohjaamisesta ja tukemisesta heidän tehtävissään.

Aino Öhman

Olen jäsen WAGGGSin yhteiskuntasuhdetyöryhmässä, jonka tehtävä on kehittää maailmanjärjestön yhteiskuntasuhde- ja edunvalvontastrategiaa. Ryhmä tukee, neuvoo ja kannustaa WAGGGSia ja sen jäsenjärjestöjä yhteiskuntasuhdeasioissa.

 

Kaikki luottamushenkilöt tavoittaa osoitteesta etunimi.sukunimi@partio.fi