Olet täällä

Sisupartio

Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä ja tarvitaan aikuisen tukea. Partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan.

Sisupartion idea on Baden-Powellin ajoilta. Tänään sisupartiolaisia on kaikkialla maailmassa.

Toiminnan tunnuksena on sisukkuutta kuvaava sammakko. Sammakko on vahvan jalussolmun sisällä, jonka vammaton ja vammainen partiolainen yhdessä solmivat.

Päämäärä on sama kuin koko partioliikkeellä: kasvattaa partiolaisista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä. Sisutoiminnassa on sama partiohenki, aatepohja ja partiomenetelmä kuin muussakin partiotoiminnassa ja ikäkausissa. Ero löytyy yksittäisen partiolaisen polulta – tämä johtuu vamman aiheuttamista rajoitteista tai erityisominaisuuksista liikkumisessa, kyvyissä kuulla, nähdä tai muuten havainnoida ympäristöä sekä kyvyssä ymmärtää kirjallisia ja sanallisia ohjeita.

Suomessa on 580 sisupartiolaista. Toimintaa on noin 60 lippukunnassa, joista kaksi on varsinaisia sisulippukuntia. Sisupartiota harrastetaan eri puolilla Suomea.

Partiopiireillä on omia sisuryhmiään tai toiminnasta vastaavia henkilöitä, joiden yhteystiedot löytyvät piiritoimistosta.
 
Sisupartio-opas on tehty esittelemään ja tukemaan sisupartiointia. Opas on tarkoitettu kaikkien partiolaisten käytettäväksi. Opas on avuksi, kun tutustutaan sisupartiointiin ja toteutetaan sitä lippukunnassa. Oppaassa on vihjeitä käytännön sisupartiointiin ja toiminnan aloittamiseen lippukunnassa.  Sisupartio-oppaan pääset lukemaan tästä.

Oikeus henkilökohtaiseen avustajaan mahdollistaa monen sisun partioharrastuksen ihan tavallisessa laumassa tai vartiossa. Sisupartiotoiminnan näkökulmasta kontaktit paikallisiin vammaistukiyhdistyksiin ovat tärkeitä ja niissä kannattaisikin käydä esittelemässä partiotoimintaa. Partiokasvatuksen ja avoimuuden näkökulmasta sisupartiolaisten mukaantulolla tavallisiin ryhmiin on suuri merkitys. Oheisista linkeistä voit lukea lisää tähän liittyvästä vammaispalvelulain muutoksesta sekä vammaispalveluista yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäjänä.

Sisumerkki

Sisumerkki symboloi
Sammakkoa ympäröi jalussolmu, vahva solmu, jonka vammaton ja vammainen partiolainen yhdessä solmivat.

Kuka saa käyttää merkkiä?
Merkkiä saa käyttää sisupartiotoimintaan osallistuva partiolainen ja hänen partiolainen avustajansa sekä johtajansa.
 
Missä pidetään?
Merkki kiinnitetään oikeaan hihaan ylimmäiseksi.

Mistä sisumerkkejä saa?
Sisumerkkejä saa ostaa Partiovarusteesta ja verkkokaupasta.

Valtakunnalliset Sisujohtajapäivät

Tämä tapahtuma kokoaa vuosittain lokakuun lopussa sisujohtajat yhteen vaihtamaan kuulumisia, kokemuksia ja opiskelemaan erilaisten vammaisuuden asiantuntijoiden johdolla uusimpia tietoja.

Perinteisiä valtakunnallisia sisujohtajatapaamisia on järjestetty ainakin vuodesta 1997 lähtien. Sisujohtajapäivät järjestää kukin sisupartiotoimintaa toteuttava piiri vuorollaan.

Tallenna

Luokittelu: