Olet täällä

Retkeily- ja luontotoiminta

Partioon kuuluu olennaisena osana toiminta luonnossa sekä luontokasvatus. Retkien, leirien ja maastokilpailujen tehtävät ovat mitä mainioin tapa opettaa lapsille ja nuorille toimintaa ryhmässä, kädentaitoja, luonnontuntemusta ja selviytymistaitoja, jotka auttavat monessa muussakin tilanteessa.

Retkeily- ja luontotoiminnan periaatteiden tarkoituksena on ohjata partiolaisten retkeily- ja luontotoimintaa lippukunnissa, piireissä ja järjestötasolla. Luonnossa liikutaan sekä maastossa että vesistöissä. Perinteisten metsäretkien ja -vaellusten lisäksi monet lippukunnat ovat ottaneet melonnan osaksi toimintaansa. Toiminta luonnossa on osa partiomenetelmää ja siksi partion keskeinen kasvatus- ja koulutusmenetelmä. Luonnossa tapahtuvan partiotoiminnan tavoitteena on opastaa partiolaista omien kokemusten ja elämysten kautta arvostamaan monimuotoista luontoa ja ymmärtämään, että luonto on hänen olemassaolonsa perusta.

Jokaisella partiolaisella tulee olla mahdollisuus osallistua monipuoliseen retkeily- ja luontotoimintaan osana oman ikäkautensa partio-ohjelmaa. Hänellä tulee olla partio-ohjelman toteuttamiseen ja oman partiopestinsä hoitamiseen tarvittavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Luonnossa liikkumista voi harjoitella sekä pidemmillä vaelluksilla ja melontaretkillä että osana ohjelmapisteitä leirillä.

Retkeily- ja luontotoiminnan perustana ovat partioihanteet. Toiminta perustuu erityisesti seuraaville ihanteille: rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä, tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen, kehittää itseään ihmisenä, kunnioittaa toista ihmistä ja etsiä elämän totuutta. Toiminnassa noudatetaan Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeita ja jokamiehen oikeuksia ja velvollisuuksia. Toiminta luonnossa tapahtuu luonnon ehdoilla ja luontoa kunnioittaen. Toiminnassa painotetaan luonnossa viihtymistä ja siitä nauttimista; luonnon ei tule olla vain teknisen ja fyysisen suorittamisen ympäristö.

Retkeily- ja luontotoiminnan järjestelyissä huomioidaan ja pyritään minimoimaan toiminnan ympäristövaikutukset. Toiminnassa suositaan pienryhmiä ja lähiretkeilyä sekä otetaan huomioon muut luonnossa liikkujat.

Luokittelu: