Olet täällä

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistö osana partiota

Partioaate on vahva velvoite toimia paremman maailman hyväksi. Partioliikkeen perustaja Robert Baden-Powell kehotti partiolaisia viimeisessä viestissään jättämään maailma hieman parempana kuin sen itse saimme.

Kehitysyhteistyön kautta partiolaiset rakentavat ystävyyttä yli rajojen ja oppivat erilaisista elinolosuhteista. Koska partiolaisia on kaikkialla maailmassa, löytyy kehityshankkeisiin helposti ruohonjuuritason kumppani, joka varmistaa avun menemisen perille. Siksi partiolaisiin luotetaan ja esimerkiksi ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahoja on ohjattu partiolaisten hankkeisiin. 

Suomen Partiolaiset on jäsenenä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry:ssä ja kuuluu sen kautta oikeudenmukaisemman maailman puolesta toimivien järjestöjen verkostoon. Tärkeä keskustelufoorumi on myös partion maailmanjärjestöjen Partnerships-network. Suomen Partiolaisten kumppanimaita ovat tällä hetkellä Senegal ja Nepal.

 

Partiolaisten kehitysyhteistyön tavoitteita

  • köyhyyden vähentäminen

  • yhteiskunnallisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistäminen

  • ympäristöongelmien ratkaiseminen

  • pysyvien tulosten saavuttaminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän toiminnan avulla

  • kehitysmaan omien pyrkimyksien tukeminen

  • sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteen tukeminen

  • kehitysmaiden oman kansalaistoiminnan ja erityisesti partiotoiminnan kehittäminen ja tukeminen omaehtoisuuden ja oma-aloitteisuuden pohjalta kehitysmaiden partiojärjestöjen kapasiteetin kasvattaminen