Olet täällä

Kansainvälisyys

Englannista sata vuotta sitten alkunsa saanut partio on aidosti kansainvälinen liike.

Partiolaisia on maailmassa noin 45 miljoonaa yli 200 maassa. Partio on vapaaehtoista, avointa, itsenäistä, poliittisesti sitoutumatonta ja kansainvälistä toimintaa. Kansainvälinen partioliike hyväksyy kaikki erilaiset uskontokunnat ja uskonnonvapauden periaatteen. Kaikilla maailman partiolaisilla on myös yhteisiä tapoja ja perinteitä. Maailmassa on kaksi eri partiolaisten maailmanjärjestöä, joista ainakin toiseen jokainen partiolainen kuuluu.

Kansainvälisyys sekä siihen liittyvä kansainvälisyys- eli globaalikasvatus näkyy partiossa niin erilaisina kansainvälisinä tapahtumina kuin myös partio-ohjelmaan kuuluvina aktiviteetteina. Globaalikasvatuksen tavoite on tukea lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi, aktiivisiksi ja osaaviksi maailmankansalaisiksi pyrkien herättämään heissä halua rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa.

Partiolaisen ihanteisiin kuuluu rakentaa ystävyyttä yli rajojen – tässä vinkkejä, miten pääset alkuun!

Globaalikasvatus Suomessa

Kansainvälisyyskasvatus ei välttämättä vaadi lähtöä ulkomaille. Esimerkiksi Suomen ja Senegalin partiolaisten välinen Woomal-kumppanuushanke antaa lippukunnille välineitä eri ikäryhmien kansainvälisyyskasvatukseen lähtemättä välttämättä koloa kauemmas. Projektin aikana kerätään myös varoja Senegalissa tehtävää kehitysyhteistyötä ja ympäristökasvatusta varten. Suomen Partiolaisilla on käynnissä kumppanuushanke myös Nepal Scoutsien kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää molempia järjestöjä toistensa tuella, Suomessa partiolaisten yhteiskuntasuhteita ja Nepalissa partio-ohjelmaa ja nuorten johtajuutta.

Osaksi kansainvälistä partiolaisten toimintaverkostoa pääsee myös vaikkapa liittymällä maailmanlaajuiseen Messengers of Peace –verkostoon. Jamboree on the air ja Jamboree on the internet –tapahtumat (JOTA-JOTI) tarjoavat mahdollisuuden luoda suoria yhteyksiä ulkomaalaisiin partiolaisiin oman radiolaitteiston tai tietokoneen ääreltä. Monikultturisuutta löytyy myös koti-Suomesta – Avaus-hankkeen sivuilta löydät tietoa siitä, miten monikulttuurisuutta voi tuoda osaksi lippukunnan arkea.

Lapsen oikeudet kriisitilanteissa

Lapsen oikeudet kriisitilanteissa – hanke on Suomen Partiolaisten historian suurin globaalikasvatushanke. Se toteutetaan Plan International Suomen ja SPR:n kanssa vuosien 2015 ja 2016 suurten partiotapahtumien yhteydessä. Hanke lisää toiminnallisten aktiviteettien kautta lasten ja nuorten tietoisuutta YK:n ihmisoikeussopimuksista, erityisesti lapsen oikeuksien sopimuksesta, ja niiden toteutumisesta Suomessa ja globaalisti. 

Hanke huipentui Finnjamboree Roihulle, jonka aikana järjestettiin mm. ohjelmalaakso kaikille tarpojille, vuorokauden mittainen konfliktisimulaatio, johon osallistuu n. 250 samoaja- ja vaeltajaikäistä partiolaista ja aihetta syventävä seminaari "We Want You to Make Peace!". Seminaari on katsottavissa youtubessa osoitteessa: https://youtu.be/M7pwIwwS1Xs. Hiilloksissa palataan teemaan lapsen oikeuksien päivään liittyvän aktiviteetin myötä.

Kansainväliset mahdollisuudet

Partio-ohjelman huipennus on vaeltajien ulkomaanprojekti , jonka kautta kaikilla vaeltajilla on mahdollisuus saada kokemus partiomatkasta ulkomaille. Muitakin mahdollisuuksia ulkomaankokemuksiin on rutkasti: esimerkiksi kansainväliset leirimatkat, Explorer Belt ja työskentely partiokeskuksessa ulkomailla avaavat ovia maailmalle. Kv-matkoja varten kannattaa hakea apurahaa ja ehdottomasti tehdä matkailmoitus SP:lle info@partio.fi, myös jotta partiovakuutus on voimassa. Lisää infoa kansainvälisen partiomatkan suunnitteluun löydät nettisivulta: leirimatkalle.partio.fi. Vaeltajien ulkomaanprojektien oppaasta tietoja vähän vaativampaan matkaan.