Olet täällä

Monikulttuurisuustoiminta

Partiotoiminta on avointa kaikille. Tärkeää ei ole se, mistä on kotoisin, vaan se, että haluaa olla mukana toiminnassa. Maahanmuuttajia on partiotoiminnassa mukana nuoria ja vanhoja, tyttöjä ja poikia, ihmisiä joilla on erilainen uskonnollinen tai poliittinen vakaumus. Partio-ohjelma on tarkoitettu lapsille ja nuorille, mutta mukana toiminnassa voi olla kokonaisia perheitäkin.

Partiotoimintaa kehitetään siten, että yhä useammat maahanmuuttajanuoret saisivat tietoa partiotoiminnasta ja innostuisivat tulemaan mukaan. Kielimuuria madaltamaan voi käyttää liitteissä olevaa, monikielistä partioesitettä tai kirjettä vanhemmille. Tärkeintä on kuitenkin avoimuuden ilmapiiri ja halu ottaa uusia jäseniä mukaan toimintaan.