Olet täällä

Avoin partio

Partio on harrastuksena avointa kaikille. Suomen Partiolaisten peruskirjan mukaan partion avoimuuteen kuuluu, että partion toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. Tähän kuuluvat esimerkiksi alueellinen tasavertaisuus ja kieleen, kulttuuriin, uskontoon sekä vakaumukseen liittyvä yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Yksilölle varataan tilaa oman uskonnon harjoittamiseen. Partioliike on itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. Partiossa edistetään nuorten osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla.

Partio pyritään saamaan sellaistenkin ihmisten ulottuville, jotka muuten saattaisivat jäädä partiotoiminnan ulkopuolelle. Tällaisia ihmisiä ovat mm. maahanmuuttajat ja partiotoiminnassaan erityistä tukea vaativat ihmiset (sisupartiolaiset).

100 uutta tapaa tehdä partiosta avoimempi

Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla toteutetaan 100 uutta tapaa -projekti, jonka tavoitteena on tehdä partiosta saavutettavampi harrastus.

Lippukuntien ja piirien kokeiluja voit seurata osoitteessa 100uuttatapaa.fi

Tukea saavutettavuuteen

  • Sisupartiotoiminnan päivitetyn oppaan löydät täältä
  • Kuvakommunikaatiokorteista on apua jos yhteinen kieli on hakusessa tai jos ryhmällä on vaikeuksia keskittyä kuuntelemaan. Kortit ja ohjeet niiden käyttöön löydät täältä
  • Yhteiseen partioon -toimintamerkki: Mistä ennakkoluulot johtuvat? Mitä sisupartio on? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastausta Yhteiseen partioon -toimintamerkin avulla. Lisätietoa partio-ohjelman omilta sivuilta.

Jos haluat pohtia omia ennakkoasenteitasi ja näkökantojasi tasavertaisuuteen liittyen, sinun kannattaa osallistua MOD-kurssille.

Dokumentit: