Olet täällä

Avoin partio

Partio on harrastuksena avointa kaikille. Suomen Partiolaisten peruskirjan mukaan partion avoimuuteen kuuluu, että partion toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. Tähän kuuluvat esimerkiksi alueellinen tasavertaisuus ja kieleen, kulttuuriin, uskontoon sekä vakaumukseen liittyvä yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Yksilölle varataan tilaa oman uskonnon harjoittamiseen. Partioliike on itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. Partiossa edistetään nuorten osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla.

Partio pyritään saamaan sellaistenkin ihmisten ulottuville, jotka muuten saattaisivat jäädä partiotoiminnan ulkopuolelle. Tällaisia ihmisiä ovat mm. maahanmuuttajat ja partiotoiminnassaan erityistä tukea vaativat ihmiset (sisupartiolaiset).

Jos haluat pohtia omia ennakkoasenteitasi ja näkökantojasi tasavertaisuuteen liittyen, sinun kannattaa osallistua MOD-kurssille.

Dokumentit: