Olet täällä

Viestintä lippukunnassa

Viestintä on muutakin kuin lippukuntalehti ja kirje kotiin. Tasaisin väliajoin kannattaa miettiä, miten oman lippukunnan viestintäasiat toimivat, riittävätkö ne vai kannattaisiko kehitellä uusia toimintamuotoja. Viestintä on koko johtajiston asia – miettikää asioita siis yhdessä.

Kenelle lippukunnassa viestitään?

Johtajiston sisäinen viestintä on tärkeää, jotta lippukunta ylipäänsä pystyy toimimaan. Jos johtajat eivät kommunikoi keskenään, asiat eivät tapahdu ajallaan, tieto ei kulje ja ilmapiiri on huono.

Koko lippukunnan sisäisessä viestinnässä viestiketjut ovat yleensä pitkiä. Tämän takia on tärkeää, että viestit ovat mahdollisimman selkeitä ja tiiviissä muodossa.

Ryhmän sisäinen viestintä on oleellinen osa yksittäisen ryhmän toimintaa. Kun ryhmänjohtaja hoitaa viestinnän kunnolla ja ajoissa, uskaltavat vanhemmat luottaa siihen, että hän kantaa vastuunsa muistakin asioista.

Partiolaisten vanhemmat tarvitsevat laadukasta tietoa paitsi lippukunnan tapahtumista myös partiosta ja partion toimintatavoista yleensä.

Muut sidosryhmät, kuten kaupunki tai kunta, taustayhteisöt sekä erityisesti lippukunnan toimintaa tukevat tahot tarvitsevat myös tietoa lippukunnasta. Yhteydenpito sidosryhmiin vaihtelee lippukunnan ja yhteistyöaktiivisuuden mukaan.

Viestintäaktiivisuus ja tiedotuksen tarve muihin partiolaisiin päin riippuu lippukunnasta. Monet tekevät kuitenkin jonkinlaista yhteistyötä alueen muiden lippukuntien sekä oman kaupungin ja piirin partiolaisten kanssa.

Lippukunta voi kertoa toiminnastaan paikkakunnan lapsille ja nuorille, erityisesti jos mukaan kaivataan uusia jäseniä. Paikallislehdille voi tarjota valmista juttua, ja partiotoimintaa voi esitellä kouluissa ja kylätapahtumissa.

Viestinnän välineet

Välinettä valittaessa on mietittävä, mitä ollaan viestimässä ja kenelle. Viestinnän erilaisia välineitä on esitelty kattavasti lippukuntakansion Viestintä-osassa.

Materiaalipankki

Partiolla on käytössä materiaalipankki, josta löytyy erilaista markkinointi- ja viestintämateriaalia lippukuntien ja partiolaisten käyttöön. Käyttäminen on helppoa, ja uusia pohjia ja materiaaleja tulee jatkuvasti lisää.

Materiaalipankki löytyy osoitteesta www.partio.fi/materiaalipankki.

Kriisiviestintä

Suomen Partiolaisten kriisitiedotusohje on laadittu SP:n ja piirien käyttöön kriisitilanteita varten. Piirit laativat omat kriisiviestintäohjeensa SP:n ohjeen pohjalta lippukunnille. Lippukuntien on hyvä tutustua piirien kriisiviestintäohjeistukseen. Lisätietoja saat omasta piiritoimistostasi.