Olet täällä

Vuosiseloste

Sidan på Svenska

 

Partiota kehitetään seuraamalla toimintaa Vuosiselosteen avulla

Lippukunnan kannattaa seurata omaa toimintaansa ja eri ikäkausissa toimivien ryhmien toimintaa järjestelmällisesti, että lippukunnassa voidaan kehittää toimintaa. Suomen Partiolaiset kysyy lippukunnilta niiden toiminnasta vuosittain Vuosiselosteella, jonka jokainen lippukunta täyttää joka vuosi joulu-tammikuussa. Vuosiselosteen avulla Suomen Partiolaiset ja oma piirisi kehittävät ja kohdentavat lippukunnallenne tarjottavaa tukea. Lisäksi Vuosiselosteen tietojen pohjalta kehitetään partiotoimintaa ja -ohjelmaa koko suomessa.

 

Lippukunta saa toimintansa seuraamisesta ja vuosiselosteen täyttämisestä monenlaista hyötyä:

  • Kun lippukunta seuraa toimintaansa vaikka kuukausittain tukilomakkeen avulla, se pystyy kehittämään ikäkausien toimintaa jatkuvasti.
  • Lippukunta voi hyödyntää vuosiselosteeseen keräämiään tietoja suoraan esimerkiksi raportoidessaan toimintaansa kunnalle tai seurakunnalle. Tulosta tätä varten vuosiseloste selaimestasi lähettämisen jälkeen.
  • Keväällä ilmestyy lippukuntaviisari, johon on kasattu tietoja lippukunnan tilasta. Lippukunta voi käyttää korttia miettiessään, mitä osa-alueita toiminnasta tulisi kehittää.
  • Piiri pystyy Vuosiselosteen tietojen avulla antamaan lippukunnalle juuri sen tarvitsemaa tukea niin aluetyön, koulutuksen kuin ohjelmatapahtumienkin kautta.
  • SP kehittää Vuosiselosteiden pohjalta esimerkiksi partio-ohjelmaa, partion koulutusjärjestelmää sekä partion piireille ja lippukunnille tarjoamia materiaaleja, kuten www-sivuja ja lippukuntakansiota.

 

Tukilomakkeet ikäkausille tai toimintasuunnitelma Kuksaan

Toimintasuunnitelma Kuksaan

Kuksaan voi jokaiselle lippukunnan ryhmälle tehdä oman toimintasuunnitelman, johon suunnittelun lisäksi pystyy merkitsemään toteutuneet aktiviteet ja jaetut merkit jokaiselle partiolaiselle.

Jaa tukilomakkeet jo nyt ikäkausien ryhmistä vastaaville!

Lataa sivun alalaidasta löytyvät tukilomake. Tukilomakkeella on oma sivu jokaiselle ikäkaudelle. Jaa nämä joko sähköisessä muodossa tai tulostettuna ikäkausien ryhmistä vastaaville ja pyydä heitä seuraamaan lomakkeen avulla ryhmän toimintaa koko vuoden ajan.

Jos käsittelette näitä ryhmien lomakkeita esimerkiksi johtajaneuvostossa, pysytte hyvin kärryillä, miten lippukunnallanne menee. Täytettyjen lomakkeiden avulla on myös helppoa täyttää vuosiseloste vuoden lopussa.

Anna palautetta tai kysy vuosiselosteesta!

Palautelomakke
tiedonhallintakoordinaattori Aapo Kiilunen p. (09) 8865 1126, aapo.kiilunen@partio.fi

 

Täytä vuosiseloste 2016

Täytä vuosiseloste: vastausaika päättynyt

Viimeinen päivä täyttää vuosiseloste 31.7.2017.
Lippukunnanjohtajalle, sihteerille ja jäsenrekisterinhoitajalle on lähetetty sähköpostilla esitäytetty vuosiseloste. Esitäytetyn selosteen tiedot on otettu partiorekisteri Kuksasta 21.12.2016.


 

Besvara årsrapporten

Besvara årsrapporten här Undersökningen är stoppad för närvarande

Den sista dagen för att besvara årsrapporten för 2016 är 31.1.2017.

För att underlätta det elektroniska ifyllandet har ni i årets sista kårpost fått en pappersversion av årsrapporten som ni kan fylla i under t.ex. ett ledarmöte.

Scoutingens utveckling följs upp i årsrapporten!

Det lönar sig för kåren att systematiskt följa med den egna verksamheten och aktiviteten i de olika åldersgrupperna. På det sättet kan ni utveckla er verksamhet! Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter (SP-FS) och Finlands Svenska Scouter (FiSSc) frågar årligen om kårens verksamhet i form av årsrapporten. Med årsrapportssvaren som grund utvecklar SP-FS och FiSSc scoutprogrammet och stödet till kårerna.

  

Dela redan nu ut åldersgruppsblanketterna till gruppernas ledare!

Längst ner på sidan hittar ni ådersgruppsblanketter. Dela i början av året ut blanketterna till gruppernas ledare och be dem att under året följa med gruppens aktivitet och an efter fylla i blanketten. Ifyllda åldersgruppsblanketter underlättar ifyllandet av årsrapporten i slutet av året samtidigt som det ger övriga ledare en god inblick i respektive åldersgrupps verksamhet under året.

Årsrapporten fylls i elektroniskt

I årets sista kårpost får ni en pappersversion av årsrapporten, denna kan ni fylla i under t.ex. ett ledarmöte. Ju fler ledare som är med och hjälper till - desto bättre! Se också till att ha de ifyllda åldersgruppsblanketterna till hands.

Den elektroniska blanketten öppnas i mitten av december!

 

Ge respons på eller fråga om årsrapporten!

Om du vill ge respons på eller fråga någonting om årsrapporten kan du vända dig till regionkoordinator Lundberg Frida (frida.lundberg@scout.fi 09 8865 1305) eller tiedonhallintakoordinaattori Aapo Kiilunen (aapo.kiilunen@partio.fi, 09 8865 1126).

Du kan också använda dig av den finskspråkiga responsblanketten (palautelomake). Det går bra att fylla i den på svenska!