Olet täällä

Lippukunnan toiminnan kehittäminen

Lippukunnan toiminnan kehittäminen -osio käsittelee lippukunnan toimintaan liittyviä ongelmia.


Mistä lippukunta saa apua partio-ohjelman toteuttamiseen?

Piireissä on jokaista ikäkautta varten oma ohjelmaohjaaja, jolla on erinomainen tietämys partio-ohjelmasta ja sen toteuttamisesta lippukunnassa. Partio-ohjelman kaikkien ikäkausien aktiviteetit, merkit ja suoritusvinkit löytyvät yhdeltä nettisivustolta: ohjelma.partio.fi.


Lippukunnalla menee ihan hyvin. Miten toimintaa voisi silti kehittää?

Lippukunnille on tehty Kehittyvä lippukunta-työkalu (materiaalit tämän sivun alaosassa), joka tehdään yhdessä alueohjaajan kanssa. Työkalu sisältää kysymyksiä lippukunnan toiminnasta hyvin laajasti. Kysymyksistä keskustellaan lippukunnan koko johtajiston kesken. Kysymyksien avulla lippukunnan toiminnasta löydetään sekä vahvuuksia että kehittämisen kohteita. Lippukunta itse valitsee mitä asiaa lippukunnassa lähdetään kehittämään - puhtia kehittämiseen saadaan olemassaolevista vahvuuksista. Työkalun kysymyksistä voi kerralla käsitellä vain myös juuri kyseiselle lippukunnalle sopivan osan. Alueohjaaja toimii ulkopuolisena tarkkailijana ja työkalun käytön ohjaajana.

Hämeen Partiolaiset ovat kehittäneet Loisto-lippukuntatyökalun, joka auttaa kehittämään lippukunnan toimintaa.

 Lippukunnan toiminnan kehittämiseen on luotu KeLi light -versio, jonka materiaalit löytyvät sivun alaosasta. Kyseisen kevennetyn työkalun avulla alueohjaaja yhdessä lippukuntajaoston kanssa pohtii avainkysymysten avulla lippukunnan tämänhetkistä toimintaa ja etenee syventäviin kysymyksiin kohti lippukunnan toiminnan kehittymistä.

Kokeile rohkeasti ja ota työkalut omaksesi!


Lippukunta suunnittelee toimintaansa vain vuodeksi eteenpäin. Muutokset aiheuttavat johtajissa aina hämmennystä. Mitä asioita kannattaisi miettiä toiminnassa etukäteen?

Lippukunnat ovat aina yksilöitä, mutta on joitakin yhteisiä asioita, joita kannattaa ajatella kun tehdään lippukunnan pitkän tähtäimen suunnitelmaa (PTS). Järjestön ja piirin teemat ja leirit rytmittävät hyvin lippukunnan toimintaa ja tarjoavat valmiita ohjelmavinkkejä. Lippukunnan johtajaresursseja täytyy miettiä vuosittain, jotta kaikille ikäkausille löytyy esim. aikuinen tuki. Johtajakoulutuksen ennakointi auttaa myös talousarvion suunnittelussa.

Liitteinä on lista mietittävistä asioista sekä malleja lippukunnan tilanteista, joissa PTS voi auttaa välttämään karikoita. 


Mistä lippukunta saa tietoa omasta kehittymisestään? Onko tilastotietoja saatavilla?

Kaikista lippukunnista on olemassa Lippukuntaviisari, jossa on tietoja lippukunnan jäsenmäärästä, ohjelman suorittamista, koulutuksesta jne. parin viime vuoden ajalta. Lippukuntaviisarin tiedot on koottu Polusta, vuosiselosteesta sekä muista lähteistä (partiopotentiaali). Lippukuntaviisarit päivitetään vuosittain aina kevätkauden päättyessä. Alueohjaaja saa Teltasta ladattua oman alueensa lippukuntaviisarit ja ne toimitetaan myös lippukunnille itselleen. Telttatunnusten hakulomakkeella alueohjaaja voi pyytää itselleen tunnukset.


Lippukunta käyttää vielä vanhaa ohjelmaa toiminnassaan. Miten uudet ikäkaudet ja uuden ohjelman voisi esitellä houkuttelevasti?

Uuden ohjelman käyttöönotosta tehtiin paljon hyvä materiaaleja lippukunnille. Ne ovat edelleen käytettävissä ikäkausien ja ohjelman esittelyyn. Materiaaleja ovat mm. Tuunaa lippukuntasi -simulaatio, jossa lippukunnan jäsenistä tehdään kortit, ja ne sijoitetaan uuden ikäkausijaon mukaisiin ryhmiin. Uuden ohjelman esitteleminen kokonaisuudessaan hoituu hyvin Johtajankansion avulla. Siinä on samassa paketissa kaikkien ikäkausien ohjelmat ja ohjeita kunkin ikäkauden johtajille. Kansiossa esitellään myös merkit, lupaukset jne.

Aluetyön työkalupakin etusivulle

Luokittelu: