Olet täällä

Lippukunnanjohtajan tukeminen

Lippukunnanjohtajan tukeminen -osio käsittelee lippukunnanjohtajan pestin henkilökohtaiseen tukemiseen liittyviä vinkkejä.


Millainen lippukunnanjohtajan pesti on ja kuka hänet pestaa?

Lippukunnanjohtajan pestiä on mietitty paljon ja nyt on tehty erityinen lippukunnanjohtajan pestaamisen malli. Siinä määritellään kuka vastaa pestaamisesta, perehdytyksetä ja tuesta, sekä määritellään mitä lippukunnanjohtajan pestiin kuuluu.

Malli lippukunnanjohtajan pestisisällöstä löytyy lippukuntakansiosta ja tämän sivun liitetiedostoista.


Millasta koulutusta lippukunnanjohtajalle on tarjolla?

Lippukunnan johtaminen -koulutuskokonaisuus on lippukunnanjohtajan oma peruskoulutus tehtäväänsä. Esitietovaatimuksen on partiojohtajaperuskurssi. Koulutus sisältää moduulit: Pesti ja aikuisen ohjaaminen, Aikuisryhmän johtaminen ja ohjaaminen, Partiojohtajuus, Lippukunnan toiminnan johtaminen sekä Yhdistyksen johtaminen.

Lippukunnan kaikille johtajille suunnattua koulutusta on kaksi moduulia: Lippukunnan viestintä ja Lippukunnan talous.

Erinomaista koulutusta lippukunnan kaikille johtajille on myös Ko-Gi -kurssi. Se on tarkoitettu kaikille johtajille, joiden partiojohtaja peruskurssista on aikaa muutama vuosi.


Kuka tukee lippukunnanjohtajaa tämän pestissä?

Lippukunnanjohtajan lähin tukihenkilö piirissä on oma alueohjaaja. Alueohjaajalla on useita työkaluja ja välineitä tukea lippukunnanjohtajaa tämän pestissä. Tuen tarve voi vaihdella paljonkin, mutta kaikki lippukunnanjohtajat ovat oikeutettuja lippukunnanjohtajan kouluttautumiskorttiin ja siihen liittyvään ohjauskeskusteluun alueohjaajan kanssa. Kortti on lippukunnanjohtajan väline omaan henkilökohtaiseen kehittymiseen johtajana.

Vertaistukea on tarjolla alueohjaajien järjestämissä aluetapaamisissa, joissa pureudutaan ajankohtaisiin asioihin ja joissa pääsee tutustumaan alueen lippukuntiin ja niiden johtajiin.


Miten uusi lippukunnanjohtaja pitäisi huomioida piirissä?

Piiri koostuu lippukunnista eikä ole aivan samantekevää ketkä lippukuntia johtavat. Piirin kaikkien toimintojen pitäisi tukea lippukuntien toimintaa ja lippukunnanjohtajat ovat avainasemassa ottamaan tätä tukea vastaan. Väistyvää lippukunnanjohtajaa olisi mukava piirin taholta muistaa ja kiittää kuluneista vuosista hienossa pestissä. Lippukuntalaisten muistuttaminen ansiomerkistäkään ei olisi pahitteeksi.

Uusi lippukunnanjohtaja tarvitsee toisenlaista huomiota piiristä. Uusiin saappaisiin astuminen voi tuntua pelottavaltakin, joten vähintäänkin alueohjaajan pitää esittäytyä uudelle lippukunnajohtajalle ja tarjota apuaan kaikessa mitä tarvitaan. Uuden lippukunnanjohtajan esitteleminen muille piiriluottiksille olisi myös kohteliasta.

Aluetyön työkalupakin etusivulle