Olet täällä

Lippukunnan hallinto

Lippukunnan hallinto -osio käsittelee lippukunnan hallintoon liittyviä tilanteita.


Miten lippukunnan vuosittaiset kokoukset pidetään?

Lippukuntakansion Lippukunta yhdistyksenä -osassa käsitellään melko tarkasti ja juuri lippukunnan näkökulmasta miten yhdistyksen vuosittaiset kokoukset pidetään, ja millaiset paperit niistä kuuluu tehdä. Lippukunnilla voi olla erilaisia sääntöjä siitä, onko kokouksia yksi vai kaksi vuodessa. Molempiin tapauksiin löytyy esimerkit lippukuntakansiosta.


Millaisia lippukunnan hallinnon työvälineitä on olemassa?

Lippukunnan toiminnasta, omaisuuden määrästä ja koosta riippuen hallinnon työvälineitä voidaan tarvita monenlaisia. SP tarjoaa lippukunnille Kuksa-jäsenrekisteriohjelman, jota käytetään lippukuntatasolla, piireissä ja SP:ssä vähän eri tarkoituksiin. Lippukunnan vastuulla on pitää jäsentiedot ajan tasalla, jotta esim. jäsenmaksut voidaan kerätä onnistuneesti. Piiritasolla Kuksaa käytetään paljon koulutuksen apuvälineenä kun tutkitaan ketkä lippukuntien pesteissä olevat henkilöt tarvitisisivat koulutusta tehtäväänsä. Lippukunta voi halutessaan käyttää Kuksaa monipuolisesti esim. omien tapahtumiensa osallistujien hallinnointiin. Kuksa-jäsenrekisteriohjelman koulutusta kannataa kysyä omasta piiristä.

Muita hallinnon työvälineitä ovat esim. jonkinlainen kirjanpito-ohjelma sekä tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmat vaikkapa lippukunnan kalustoluettelon ylläpitämiseen.


Mitä tietoja partiolaisista on jäsenrekisterissä?

Jokainen jäsen voi tarkastaa itsestään Kuksa-jäsenrekisteriin kirjatut tiedot rekisteröimällä itselleen PartioID:n ja kirjautumalla sillä Kuksaan. Tunnus syötetään Kuksan kirjautumissivulla olevaan kenttään. Jäsen voi itse muuttaa omia osoitetietojaan, mutta muihin tietoihin on vain katseluoikeus.

Jos omissa tiedoissa ilmenee jotain korjattavaa, on otettava yhteyttä oman lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan, piiritoimistoon tai keskusjärjestöön. Partiojohtajien on hyödyllistä tarkkailla, että oma pesti on kirjattu Kuksaan, jotta saa varmasti kaiken itselle hyödyllisen tiedon omaan pestiin liittyen.


Mistä lippukunta voi saada rahaa toimintaansa?

Suomen Partiolasten apurahoja voi anoa lippukunnan toimintaan (Waldemar Von Frenckell -säätiö) tai ulkomaille suuntautuviin partiomatkoihin (Folke Bernadotten muistosäätiö ja Kata Jouhkin rahasto). Partiomatka voi olla lippukunnan ryhmämatka tai jonkun yksittäisen partiolaisen oma partiomatka.
Kannattaa pitää silmät auki myös partion ulkopuolisille rahoitusmahdollisuuksille. Esimerkiksi vuosittain kesäisin Euroopan neuvosto järjestää kielikursseja nuorisojärjestöissä toimiville. EU:n nuoriso-ohjelmasta (Youth in Action) voi myös hakea avustusta kansainväliseen nuorisotoimintaan.


Mistä asioista kannattaa sopia lippukunnan taustayhteisön kanssa?

Lippukunnan ollessa itsenäinen yhdistys, sen olisi hyvä tehdä kirjallinen sopimus taustayhteisönsä kanssa. Sopimuksessa määritellään molempien osapuolien oikeuksia ja velvollisuuksia. Sovittavia asioita voivat olla mm. toiminta ja yhteistyö, hallinnolliset asiat, tilat, talous, omaisuus ja kalusto, sekä sopimuksen muuttamiseen ja irtisanomiseen liittyvät asiat. Lippukunnan toimintaedellytysten varmistamiseksi on syytä olla tietoinen mitä tukea taustayhteisö on sitoutunut tarjoamaan ja päivittää sopimusta jos asiat muuttuvat.

SP:llä on liitteen mukainen malli taustayhteisösopimuksesta. Se on tehty ensisijaisesti seurakuntia varten, mutta tarpeellisilla muutoksilla se sopii muidenkin taustayhteisösopimusten pohjaksi. SP:n Peruskirja-sivulla on muutenkin määriteltynä partion arvopohjaa, menetelmää ja yhteyttä seurakuntiin.


Mitkä lait ja asetukset koskevat partiolippukuntia?

Partiolippukuntia koskevat samat lait kuin muitakin rekisteröityjä yhdistyksiä. Yhdistyslakiin on tullut jokin aika sitten muutoksia koskien mm. yhdistyksen tilintarkastusta ja yhdistyksen kokouksiin osallistumisesta sähköisten yhteydenpitovälineiden kautta. Kumpikaan muutos ei vaadi välittömiä toimenpiteitä lippukunnissa, mutta seuraavan mahdollisen sääntömuutoksen ollessa ajankohtainen, kannattaa yhdistyslakiin tutustua tarkemmin. Lippukunnan mallisääntöjä ollaan päivittämässä uuden yhdistyslain mukaisiksi ja ne tullaan lisäämään työkalupakkiin niiden valmistuttua.

 Aluetyön työkalupakin etusivulle

Luokittelu: