Olet täällä

Kasvuprojekti 2014

Partio haluaa tarjota hyvän ja kasvattavan harrastuksen lapsille ja nuorille. Partion jäsenmäärä on kuitenkin viime vuosina laskenut, joten onko tulevaisuudessa joka puolella Suomea lapsilla ja nuorilla aito mahdollisuus harrastaa partiota? Toivottavasti on!

Tartu toimeen: Kasvu ei tapahdu, se tehdään!

Lippukunnan kasvusuunnitelma

Siinä missä lippukunta suunnittelee toimintaa kausittain ja varainhankintaa, tulee myös lippukunnan jäsenmäärän kehitykseen kiinnittää huomiota. Lippukunnan tueksi tarjotaan monia työkaluja, jäsenmääräennusteita, laadullisia mittareita jne. Ota yhteys omaan partiopiiriisi. Apua saat helposti omalta alueohjaajaltasikin.

Onko lippukunnassasi esimerkiksi suunniteltu etukäteen toiminnasta kertomista kouluissa tai päiväkodeissa, onko tehty mainoksia jaettavaksi koteihin tai suunniteltu paikallisissa tapahtumissa esilläoloa?

Kasvusetti aluetapaamisiin ja koulutuksiin

Mietitkö miten käsitellä kasvua esim. aluetapaamisissa, pj-koulutuksissa tai luottispäivillä? SP:n aluetyöryhmä on tehnyt kasvuviestin viemiseksi kasvusetin. Ota käyttöön!

Sisältö:

  1. Ohjeet kasvusetin setin vetämiseen
  2. Miten minä tulin partioon -apilanlehdet
  3. Kasvavat lippukunnat -peli 

Partion valtakunnallinen kasvusuunnitelma

Partion valtakunnallinen kasvusuunnitelma vastaa siihen, miten partioliikkeen strategiassa 2020 mainittu lippukuntien tukeminen laadussa, kasvussa ja avoimuudessa toteutetaan. Laatu ja kasvu ovat kaiken toiminnan, kaikkien toiminnanalojen, SP:n, piirien ja lippukuntien yhteinen asia. Partion kasvusuunnitelma on hyväksytty Partioneuvostossa 1/2012.

Kasvusuunnitelman tarkoituksena ei ole keksiä partiopyörää uudelleen vaan tuunata, kunnostaa ja varustella paremmin nykyajan partiokäyttöön soveltuva ja ajamiseen houkutteleva pyörä, jolla pääsee pitkälle. Suunnitelman käytännön toimet yhdistyvät osaksi 2013 - 2014 toiminnansuunnittelua ja se ottaa huomioon strategian 2020 kokonaisuudessaan.

Kasvusuunnitelma perustuu kasvun esteiden voittamiseen. Nämä kasvun esteet käännetään toimenpiteiksi, jotka parhaiten tukevat kasvua. Kasvusuunnitelman pidemmän aikavälin tavoitteena on osoittaa sellaisia toimenpiteitä, joiden avulla:

  • Lippukunnat pystyvät toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.
  • Partion avoimuus on yleisesti tiedossa, aikuisten ja lasten rekrytoiminen on mahdollisimman vaivatonta.
  • Partiotoimintaa on tarjolla kattavasti eri puolilla maata ja uusia lippukuntia perustetaan partiotoiminnan katvealueille.

Kasvukyselyn tulokset

Suomen lippukunnilta kysyttiin joulukuussa 2011, mitkä heidän mielestään ovat suurimmat esteet jäsenmäärän kasvulle. Kyselyn tulosten mukaan selkeästi suurin este on se, ettei ryhmille löydy johtajia. 77 % vastanneista oli sitä mieltä, että tämä on suuri tai melko suuri este lippukunnan kasvulle. Yhteenvedon kasvukyselyn tuloksista löydät täältä.

Luokittelu: