Olet täällä

Waldemar von Frenckell -säätiö

Apuraha vuodeksi 2017

Suomen Partiolaisen – Finlands Scouter ry (SP-FS) julistaa haettavaksi avustuksia Waldemar von Frenckell -säätiön myöntämistä varoista toiminnan tukemiseen lippukunnissa. Apurahaa säätiöltä voi hakea kaikki SP–FS:n lippukunnat.

Waldemar von Frenckellin säätiöltä haettavalla avustuksella tuetaan lippukuntien vuonna 2017 järjestämillä hankkeilta, joiden tavoitteena on partio-ohjelman metsäaktiviteettien toteuttaminen ohjelmapainotuksen mukaisesti.

Esimerkkejä mahdollisista projekteista:

 • Lippukunnan kohdeikäisten metsäsuhteen kehittymistä tukeva projekti tai kotimaanmatka, esimerkiksi metsäohjelman aktiviteettien suorittaminen Tiedekeskus Pilkkeessä tai Metsämuseo Lustossa 
 • Vierailut kotimaisissa metsäalasta kertovissa kohteissa, kuten Verlan tehdasalue, metsäalan tuotantolaitokset, kansallispuistot ja luontokeskukset 
 • Osallistuminen metsäalaan liittyviin tapahtumiin vuonna 2017 
 • Useamman yön vaelluksen suunnittelu ja järjestäminen erätaitojen kehittämiseksi ja metsäsuhteen syventämiseksi 
 • Lippukunta järjestää yhteistyössä toisen paikallisjärjestön tai lippukunnan kanssa projektin, jossa toteutetaan metsäohjelman aktiviteetteja, esimerkiksi tarpojien ikäkausitapaamisen tai seikkailijoiden seikkailijapelin yhteydessä 
 • Lippukunnan metsätoiminnan aktivoimista tukeva toiminta 
 • Kalustohankinnat/-vuokraaminen, jotka edistävät lasten ja nuorten luonnossa liikkumista 
 • Kalustohankinnat (tai vuokraaminen) leirejä varten 
 • Koulutustoiminta lippukunnassa joka edistää toimintaa kolon ulkopuolella ja luonnossa 
 • Lippukunnan kämpällä suoritetut korjaustyöt tai rakennusprojektit 
 • Lippukunnan kämpän ympäristöön ja sen hyvinvointiin liittyvät projektit

Avustusten jaossa suositaan sellaisia projekteja, joissa on:

 • kuvattu selkeät toimenpiteet, 
 • pohdittu, kuinka suunniteltu toiminta edistää lasten ja nuorten metsätoimintaa myös tulevaisuudessa sekä 
 • mietitty, miten toimitaan, mikäli alkuperäinen suunnitelma ei toteudukaan esimerkiksi osallistujien vähyyden vuoksi tai muusta syystä.

Haku sähköisellä lomakkeella

Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella, johon pääsee klikkaamalla tätä linkkiä. Sähköisen lomakkeen täyttämisen lisäksi lomake pitää tulostaa ja lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Waldemar von Frenckell -apuraha
Aapo Kiilunen
Töölönkatu 55
00250 Helsinki

Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Ennen päätöstä toteutuneita kuluja ei huomioida. Päätöksistä ilmoitetaan apurahan saaville lippukunnille kirjallisesti kesäkuussa.

Haku päättyy 28.2.2017. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Rajoitteet

Kansainvälisiä matkoja ei tueta Waldemar von Frenckellin säätiön tuella. KV-matkoja varten voi hakea avustusta Folke Bernadotten muistosäätiön, Kata Jouhkin rahaston tai FiSSc:n stipendien kautta. Lisää tietoja kaikista SP:n ja FiSSc:n kautta haettavista apurahoista löydät osoitteesta www.partio.fi/apurahat (suomeksi) ja http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ (ruotsiksi).

Apurahan saava lippukunta on velvollinen raportoimaan apurahan käytöstä vuoden 2017 loppuun mennessä. Raportista tulee selvitä milloin ja miten apuraha on käytetty. Lippukunta sitoutuu lähettämällä ja allekirjoittamalla hakemuksen käyttämään apurahan anottuun kohteeseen.

Lisätietoja: tiedonhallintakoordinaattori Aapo Kiilunen, aapo.kiilunen (a) partio.fi, 09 8865 1126.

Information på svenska 


Raportointi vuoden 2016 projekteihin 

Jos saitte apurahaa 2016, teidän täytyy raportoida hankkeenne osoitteessa www.partio.fi/frenckellraportti2016.

Information på svenska