Olet täällä

Aluetyön työkalupakki

Aikuiset

Mistä saataisiin uusia aikuisia mukaan toimintaan? Millaisissa pesteissä aikuiset voisivat toimia lippukunnassa?

Alueellinen ja lippukuntien välinen yhteistyö

Mitä alueen lippukunnat voisivat tehdä yhdessä? Mitä yhteistyön toteuttamisessa kannattaa huomioida?

Alueohjaajat

Mistä alueohjaaja saa tukea omaan pestiinsä? Mitä moduuleita koulutusjärjestelmässä on tarjolla alueohjaajalle?

Avoin partio

Miten lippukunnassa voidaan huomioida maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret? Ovatko kaikki tervetulleita partioon?

Kasvu ja sen tukeminen

Kuinka lippukunnan jäsenmäärä saadaan nousuun? Mitä hyötyä jäsenmäärän kasvusta on?

Lippukunnan hallinto

Miten uusi kirjanpitolaki vaikuttaa lippukunnan tilintarkastukseen? Millaisia kiemuroita lippukunnan hallinnossa voikaan tulla vastaan?

Lippukunnanjohtajan tukeminen

Onko lippukunnanjohtajalla tarpeellinen koulutus ja osaaminen pestiinsä? Millaista tukea alueohjaaja voi tarjota lippukunnanjohtajalle?

Lippukunnan perustaminen

Miten uusi lippukunta perustetaan ja miten sen toiminta saadaan käyntiin? 

Lippukunnan toiminnan kehittäminen

Miten toimintaa voisi kehittää jos lippukunnalla näyttää menevän ihan hyvin? Miten lippukunnan kehitystä voi seurata

Markkinointi

Miten partio näkyy ja kuuluu paikkakunnalla? Miten saataisiin hyvää näkyvyyttä partiotoiminnalle?

Yhteystiedot

Ketkä kaikki tekevät aluetyötä piireissä ja SP:ssä? Keneltä voin pyytää apua lippukunnan tukemiseen?

Luokittelu: