Olet täällä

Jäsenhankinta

Lippukunnan elinvoimaisuuteen liittyy isosti se, miten paljon uusia jäseniä tulee vuosittain mukaan toimintaan. Tähän kannattaa siis paneutua! Elokuiseen uusien jäsenten tulvaan olemme lippukunnissa jo tottuneet, mutta myös muut ajat kannattaa käyttää aktiivisesti siihen, että uusia tyyppejä saadaan mukaan. Samoin toiminnan järjestäminen on kivempaa, kun ryhmissä on tarpeeksi porukkaa mielekkään toiminnan toteuttamiseksi.

Kaverit mukaan toimintaan

Ryhmiä saa täytettyä esimerkiksi, kun ryhmän jäsenet pyytävät kaverit mukaan juuri siihen, mikä heistä itsestään on partiossa siisteintä. Hyviä tilaisuuksia pyytää kaverit mukaan ovat esimerkiksi ryhmän tai lippukunnan omat retket, ikäkauden tapahtumat, halloween-, ystävänpäivä- tai vapputapahtumat, Partioviikko tai vaikka purjehdus- tai vaellusreissu.

Kaverikokous

Kaverikokouksen järjestäminen on yksi hyvä keino täyttää ryhmä. Kaverikokouksessa ryhmäläiset pyytävät omia kavereitaan mukaan partiokokoukseen. Kaverikokouksen ajankohta ja sisältö sovitaan yhdessä ryhmän kanssa etukäteen. Kun tiedossa on hauska kokous, on lasten ja nuorten myös kiva kutsua siihen omia kavereita mukaan.

Asuinaluetapahtumat

Kylien ja kaupunginosien kesätapahtumat ovat hyviä tilaisuuksia tuoda partiota esille ja rekrytoida lisää jäseniä lippukuntaan. Hyvän markkinointitapahtuman tekevät yksinkertaiset ja helposti toteutettavat asiat.

Tee ainakin nämä:

 1. Selvitä milloin ja missä olisi omalla alueellasi sopiva tapahtuma ja ilmoittaudu mukaan
 2. Varaa piiristä tarvittavat markkinointimateriaalit
 3. Tee materiaalipankissa lippukunnan käyntikortti jaettavaksi kiinnostuneille
 4. Listaa tapahtumassa tarvittavat tavarat, kuten lettupannut yms.
 5. Rekryä tarvittava määrä tyyppejä mukaan tapahtumaan

Lisävinkkejä hyvän markkinointitapahtuman järjestämiseen.
Vinkkejä siihen, kuinka kertoa partiosta ei-vielä-partiolaisille.
Lue esimerkki onnistuneesta tapahtumasta täältä.

Partioon tutustuminen

Partioon tutustumisen periaatteissa määritellään, miten henkilö voi tutustua partiotoimintaan ja milloin hänen on tehtävä päätös jäseneksi liittymisestä.

Partioneuvosto on linjannut, mikä on partiotoimintaan tutustumista ja mikä puolestaan jäsenyyden vaatimaa toimintaa. Partion tutustumisen ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa tutustuminen lippukunnan toimintaan ja näin madaltaa partion liittymisen kynnystä. Partioon voi tutustua käymällä viikoittaisessa toiminnassa (kokouksissa) kolme kertaa. Tämän jälkeen on tehtävä päätös jäsenyydestä. Jos partiota halutaan jatkaa, on liityttävä jäseneksi. Lue lisää periaatteista.

Vanhemmat mukaan toimintaan

Uudet aikuiset mahdollistavat uusien ryhmien perustamisen ja joukossahan on aina hauskempaa. Partiolaisten vanhemmat ovat otollista maaperää uusien johtajien rekryämiseen.

Tee ainakin nämä:

 1. Listaa ne lippukunnan tapahtumat, joihin vanhemmat voisivat tulla tutustumaan partioon
 2. Mieti millä tavoin vanhemmille sopivista tapahtumista tiedotetaan vanhemmille (esim. lappu kotiin, Facebook-postaus ja -tapahtuma, Kuksan huoltajien sähköpostilista, nettisivut)
 3. Mieti, voisiko lippukunnan leirin vierailupäivää hyödyntää aikuisrekryssä
 4. Suunnitelkaa tutustu partioon -koulutus vanhemmille

Vinkkejä innostavan vanhempainillan järjestämiseen.
Näin valjastat leirin vierailupäivän rekrykäyttöön.

Nettisivut ajan tasalle

Lippukuntasi nettisivut ovat paras paikka kertoa teidän toiminnasta ja vakuuttaa lukija tulemaan mukaan toimintaan.

Varmista, että sivuiltanne löytyy ainakin

 • Ohjeet, miten toimintaan pääsee mukaan
 • Keskeiset yhteystiedot
 • Ryhmien kokousajat
 • Kolon ja kämpän sijainti (mainitse myös kaupunginosa)
 • Kuvaus siitä, mitä partiossa tehdään
 • Ajan tasalla oleva tapahtuma- ja kokouskalenteri

Kannattaa tutustua myös tarkempiin nettisivujen päivitysvinkkeihin.

Näkyys partion nettisivuilla

Partion nettisivujen partiohaku on yksi käytännöllisin tapa, jonka avulla uudet ihmiset löytävät oman alueensa lippukunnat. Löytyyhän teidän lippukuntanne listalta? Partiohakuun on myös mahdollista lisätä tarkempia tietoja lippukunnastanne sekä oma mainosteksti!

Katso ohjeet lippukunnan lisäämiseen partiohakuun ja tietojen päivittämiseen.

Uuden ryhmän perustaminen

Uuden ryhmän perustaminen ei ole niin vaikeaa kuin se ehkä aluksi saattaa tuntua. Vaikeinta on hommaan ryhtyminen!

 1. Soita muutamille vanhoille partiokavereille ja kysy, lähtisivätkö he vetämään sudarilaumaa.
 2. Jos/kun käsissäsi on johtaja ilman laumaa, kirjoita lippukuntasi sähköpostilistalle, vanhempainlistalle, Facebook-seinälle ja nettisivuille ilmoitus, jossa kerrotaan uudesta ryhmästä ja minkä ikäisiä siihen tarvitaan.

Katso näppärät vinkit uuden ryhmän perustamiseen täältä.