Valmentaja

Koulutus on suunnattu lippukuntatuen asiantuntijoille. Se antaa valmiudet toimia lippukunta-, ohjelma- tai pestausvalmentajan pestissä sekä muissa lippukuntatuen tehtävissä. Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa valmentaa lippukuntatoimijoita, tukea lippukunnan toimintaa sekä tuntee partion ajankohtaiset teemat ja osaa valmentaa niitä. Koulutus koostuu lähijaksoista ja erilaisista oppimistehtävistä.

Kohderyhmä:

Koulutus on suunnattu lippukunta-, ohjelma- ja pestausvalmentajille sekä muille aluetyössä tai lippukuntatuessa toimiville aikuisille.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot:

Partiojohtaja-peruskoulutus ja lippukunnanjohtaja-, ohjelmajohtaja- tai pestijohtaja -koulutus, suositellaan partiojohtaja-jatkokoulutusta (Ko-Gi).

Osaamistavoitteet:

Valmentaja-koulutuksen käytyään partiojohtaja ymmärtää valmentamisen käsitteen ja osaa soveltaa valmentamisen toimintatapoja ja työkaluja pestissään. Hän ymmärtää partion aluetyön ja lippukuntatuen merkityksen sekä perusteet, ja osaa valmentaa lippukuntia kohti laadukkaampaa partiota. Hän osaa tukea lippukuntatoimijoita pesteissään ja varmistaa, että partion strategia sekä ajankohtaiset teemat nivoutuvat osaksi lippukuntatoimintaa. Kouluttautuja osaa tukea ja valmentaa lippukunnan johtajistoa lippukunnan kokonaisuuden johtamisessa, partiokasvatuksen toteuttamisessa, henkilöstöresurssien kehittämisessä, lippukunnan lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelussa ja erilaisten haasteiden ratkaisemisessa.

Vastaava järjestäjä:

Keskusjärjestö

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit (kts. dokumentit L5, O3, O6 ja P5)

Luokittelu: