Ryhmänohjaajakouluttaja

Koulutus antaa valmiuksia partiomaisen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen kohderyhmän ollessa 15–17 -vuotias nuori. Koulutuksessa tutustutaan keskeisimpiin partiossa käytettyihin koulutusmenetelmiin ja ohjaamiseen partiossa.

Kohderyhmä:
Koulutus on suunnattu partiojohtajalle, joka toimii ryhmänohjaajakoulutuksen johtajana tai kouluttajana.

Katso koulutuskokonaisuuden kuvaus kokonaisuudessaan dokumentista alla.

Koulutus sisältää moduulit (kts. dokumentit KO1-O1):