Rastipäällikkö

Rastipäällikkökoulutuksen suoritettuaan koulutuksen käynyt osaa määritellä partiotaitokilpailujen perusidean, järjestää mielekkäitä kilpailutehtäviä sekä ohjata rastin toimintaa.

Kohderyhmä:
Koulutus on suunnattu samoajaikäisille ja vanhemmille.

Katso koulutuskokonaisuuden kuvaus kokonaisuudessaan dokumentista alla.

Koulutus sisältää moduulit (kts. dokumentti LR):