Partiokouluttaja

Koulutus antaa valmiuksia partiomaisen koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin, sekä antaa eväitä kouluttajana toimimiseen lippukunnassa, piirissä, keskusjärjestössä tai partion ulkopuolella. Koulutuksessa tutustutaan partiotoiminnalle tyypillisiin oppimiskäsityksiin, erilaisiin koulutusmenetelmiin ja oppimistyyleihin.

Kohderyhmä:
Koulutus on suunnattu partiojohtajalle, joka toimii kouluttajana tai koulutustapahtuman järjestäjänä.

Katso koulutuskokonaisuuden kuvaus kokonaisuudessaan dokumentista alla.

Koulutus sisältää moduulit (kts. dokumentit KO3-KO5):