Ohjelmajohtaja

Koulutus antaa kattavasti tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Koulutuksen suorittanut tuntee partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaa soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi koulutus syventää johtamistaitoja aikuisten johtamisen suuntaan.

Kohderyhmä:
Koulutus on suunnattu lippukunnan ohjelmajohtajalle, ikäkausivastaaville ja muille partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa vastaaville aikuisille.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot:
Partiojohtaja -peruskoulutus

Osaamistavoitteet:
Ohjelmajohtaja-koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja osaa johtaa partio-ohjelman toteuttamista kaikissa ikäkausissa, vastata ikäkausien välisestä yhteistyöstä sekä johtaa lippukunnassa toimivia partio-ohjelmaa toteuttavia aikuisia.

Vastaava järjestäjä: Partiopiiri

Koulutus sisältää seuraavat moduulit (kts. dokumentit J5-T4):