Mentori

Mentorointi -koulutus antaa kattavan kuvauksen siitä, mitä mentorointi on partiossa, mitkä ovat mentoroinnin pelisäännöt sekä mentorointiin liittyvät vastuut.

Kohderyhmä:

Partiossa mentorin tehtäviin suuntaavat aikuiset

Koulutuskokonaisuuden esitiedot:

Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet:

Kouluttautuja tietää, mitä mentorointi partiossa on. Hän osaa luoda luottamuksellisen mentorointisuhteen.

Sisältö

  • Mentorointi partiossa
  • Mentoroinnin pelisäännöt
  • Mentorin vastuut, tehtävät ja ominaisuudet
  • Aktorin vastuut, tehtävät ja ominaisuudet
  • Mentorointisopimus

Koulutusmenetelmät

Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia