Luotsi

Koulutus antaa valmiuksia ohjata 12–22 -vuotiaita nuoria ja näiden ryhmien vertaisjohtajia. Koulutus antaa valmiuksia tukea nuoria vertaisjohtajia suunnittelemaan ja johtamaan partiomaista toimintaa. Oppija saa valmiuksia ymmärtää nuoren kehitysvaiheita ja saa käytännön vaihtoehtoja erilaisten nuorten kanssa toimimiseen.

Kohderyhmä:
Luotsi-koulutus on tarkoitettu tarpojien, samoajien ja vaeltajien luotsina toimivalle tai kyseisessä pestissä aloittavalle aikuiselle (yli 22-v.).

Koulutuskokonaisuuden esitiedot:
Partiojohtaja -peruskoulutus

Osaamistavoitteet:

Luotsi -koulutuksen suoritettuaan partiojohtaja tuntee luotsin pestin, tarpoja- , samoaja- ja vaeltajaikäkausien (12-22 -vuotiaat) partio-ohjelman sekä oman roolinsa partio-ohjelman toteuttamisessa. Kouluttautuja on tutustunut nuorten kehitykseen ja kasvuun.

Vaadittavat opintosuoritukset:
Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin, koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä: Piiri

Koulutus sisältää seuraavat moduulit (kts. dokumentit IK3-O1):