Lippukunnanjohtaja

Koulutus antaa kattavasti tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta. Lisäksi koulutus syventää johtamistaitoja aikuisten johtamiseen ja auttaa hahmottamaan lippukunnan ominaispiirteet yhdistyskentässä sekä lippukunnan suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.

Kohderyhmä:
Koulutus on suunnattu lippukunnanjohtajalle, lippukunnan hallituksen puheenjohtajalle sekä muille lippukunnan hallituksessa toimiville aikuisille.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot:
Partiojohtaja -peruskoulutus

Osaamistavoitteet:

Lippukunnanjohtaja -koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja osaa perustiedot lippukunnan johtamisen kokonaisuudesta sisältäen yhdistyksen sekä aikuisryhmän johtamista.

Vaadittavat opintosuoritukset:

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin, sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä: Partiopiiri

Koulutus sisältää moduulit (kts. dokumentit J5-Y2):