Lippukunnan viestintä

Lippukunnan viestintä -koulutus on peruskoulutus kaikille lippukunnan tai muun partio-organisaation viestinnän kanssa toimiville henkilöille. Koulutuksessa saa kattavan kuvan yhdistyksen viestinnästä, yhteydenpidosta median kanssa sekä kriisiviestinnästä.

Kohderyhmä:

Lippukunnan viestintävastaavat, lippukunnanjohtajat ja hallituksen jäsenet

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa tehdä lippukunnan viestintäsuunnitelman, tiedottaa lippukunnan tapahtumista monipuolisesti erilaisia medioita käyttäen ja ymmärtää kriisiviestinnän tärkeyden.

Sisältö:

  • Viestinnän suunnittelu (esim. viestintäsuunnitelman tekeminen)
  • Lippukunnan tapahtumasta tiedottaminen
  • Mediatiedotteen tekeminen
  • Viestintä sidosryhmille (esim. taustayhteisö, vanhemmat, kunta, seurakunta, alue, partiopiiri ja muut järjestöt)
  • Partiosta kertoiminen sidosryhmille
  • Erilaiset mediat lippukunnan käytössä (esim. verkkosivut, lippukuntalehti, sosiaalinen media, paikallislehdet)
  • Ikäkausien käyttämät mediat osana lippukunnan viestintää
  • Kriisiviestintä lippukunnassa

Koulutusmenetelmät:

  • Aktivoiva luento
  • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksolla, mahdollisesti osoitettavat henkilökohtaiset harjoitustyöt.

Vastaava järjestäjä: Lippukunta, alue tai piiri