Lippukunnan talous

Lippukunnan talous -koulutus on peruskoulutus kaikille lippukunnan tai muun partio-organisaation talouden kanssa toimiville henkilöille. Koulutuksessa saa kattavan kuvan yhdistyksen taloudesta. Koulutuksessa ei opiskella tilinpäätöksen tekemistä ja kirjanpitoa.

Kohderyhmä:

Lippukunnan taloudenhoitajat, lippukunnanjohtajat ja hallituksen jäsenet.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot:

Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa tehdä lippukunnan talousarvion, toteuttaa varainhankintaa ja ymmärtää toiminnantarkastuksen rutiinit.

Sisältö:

  • Talousarvion tekeminen toimintasuunnitelman perusteella
  • Lippukunnan tulot ja menot
  • Varainhankinnan eri mahdollisuudet
  • Tilinpäätös, tase, toiminnantarkastus, tili- ja vastuuvapaus sekä lippukunta ja verotus
  • Talouden seurannan keinot ja maksukyvystä huolehtiminen

Koulutusmenetelmät: 

  • Aktivoiva luento
  • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Vastaava järjestäjä: Lippukunta, alue tai piiri