Koulutusohjaaja

Koulutus on suunnattu partion koulutustoiminnan asiantuntijoille. Se antaa kattavat valmiudet toimia koulutusohjaajana partiopiirissä tai muussa koulutustoiminnan keskeisessä tehtävässä. Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia koulutuskokonaisuuksia monipuolisesti sekä arvioida ja kehittää koulutustoimintaa. Hän osaa myös tukea partiokouluttajia ja pestausvalmentajia tehtävässään sekä ohjata Ko-Gi -suorituksia. Koulutus koostuu lähijaksoista sekä erilaisista oppimistehtävistä ja pestissä oppimisesta.

Kohderyhmä:

Koulutus on suunnattu koulutusohjaajille ja muille partion koulutustoiminnan kehittämisessä mukana oleville aikuisille.

Katso koulutuskokonaisuuden kuvaus kokonaisuudessaan dokumentista alla.

Koulutus sisältää moduulit (kts. dokumentit KO6-P4):

Koulutus sisältää seuraavat moduulit (kts. dokumentit KO6-P4):