Ko-Gi-ohjaaja

Kohderyhmä:

Partiojohtaja -jatkokoulutuksen johtamistehtävän ohjaajiksi haluavat partiojohtajat.

Tavoitteet: 

Kouluttautuja ymmärtää Ko-Gin merkityksen osana partion johtamiskoulutusta ja osaa ohjata Ko-Gi -kouluttautujaa.

Sisältö: 

  • Ko-Gi -koulutuksen rakenne, sisältö ja tavoitteet
  • Ko-Gi -koulutus prosessina kouluttautujan kannalta
  • Ohjaajan rooli Ko-Gi -prosessin aikana
  • Yksilöllisen ohjaamisen tavoitteet ja merkitys
  • Ko-Gi -ohjaamisen toimintatavat

Koulutusmenetelmät:

  • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
  • Ohjaava keskustelu
  • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia

Vastaava järjestäjä: Keskusjärjestö

 

Dokumentit: