Akela / Sampo

Koulutus antaa valmiuksia toimia 7-12 vuotiaista koostuvan ryhmän johtajana. Oppija saa valmiuksia ymmärtämään lapsen/nuoren kehitysvaiheita ja saa käytännön vaihtoehtoja erilaisten lasten kanssa toimimiseen. Koulutettava oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallista viikoittaista toimintaa sekä retkiä partio-ohjelman mukaisesti.

Kohderyhmä:

Akelan koulutus on tarkoitettu sudenpentulauman johtajana toimivalle tai kyseisessä pestissä aloittavalle aikuiselle (yli 22-v.). Sammon koulutus on tarkoitettu seikkailijajoukkueen johtajana toimivalle tai kyseisessä pestissä aloittavalle aikuiselle (yli 22-v.).

Koulutuskokonaisuuden esitiedot:

Tervetuloa partioon -koulutus tai käytännössä opitut partion perustiedot. Lisäksi suositellaan perusretkeilytaitojen hallintaa.

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja osaa perustaidot ja tiedot 7-9 vuotiaiden (akela-koulutus) / 10-12 vuotiaiden (sampo-koulutus) johtamisesta partiossa.

Vastaava järjestäjä:
Piiri

Koulutus sisältää moduulit (kts. dokumentit IK1-T2):