Olet täällä

Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmä

Partion koulutusjärjestelmällä haluamme aktivoida aikuisia kouluttautumaan. Kouluttautumisen avulla varmistumme siitä, että partiokasvatusta toteuttavilla vapaaehtoisilla on pestissään tarvittava osaaminen.

Koulutuskokonaisuudet on suunnattu pääosin pestilähtöisesti. Koulutuskokonaisuus sisältää ne asiat, mitä pestissä aloittavan vapaaehtoisen tulee osata. Löydät koulutuskokonaisuuden kuvauksesta lisätietoa esitiedoista, jotka kouluttautujan tulisi hallita ennen koulutuskokonaisuuden suorittamista. Lisäksi kuvauksessa kerrotaan koulutuksen kohderyhmä, vaadittavat opintosuoritukset, yleiskuvaus koulutuksen sisällöstä sekä koulutuksen vastuullinen järjestäjä. Tutustu koulutuskuvauksiin valikossa vasemmalla!

Koulutusjärjestelmä on päivitetty KoJ-peruskorjausprojektin aikana vuosina 2016-2017. Kaikkia partiokoulutuksen järjestäjiä kehotetaan siirtymään korjattuihin koulutuksiin mahdollisimman pian. Nykyistä koulutusjärjestelmää voi käyttää siirtymäkaudella 2017-2018. Tutustu uuteen koulutusjärjestelmään koulutuskartan avulla. Valikosta vasemmalta löydät kaikkien koulutusten ja moduulien kuvaukset.

Koulutuskartasta löydät kaikki koulutusjärjestelmään kuuluvat koulutukset osaamisalueittain. Moduulikartasta näet koulutuksiin kuuluvat moduulit. Tutustu myös koulutusjärjestelmän pikaoppaaseen ja kysymykset ja vastaukset -dokumenttiin. Linkit näihin löytyvät alla.

Koulutusjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa SP:n vapaaehtoistuen valiokunta yhteistoiminnassa muiden toiminnanalojen kanssa. Lisätietoja koulutuksista antavat nimetyt kurssinjohtajat ja info@partio.fi tai (09) 8865 1100.

Luokittelu: