Olet täällä

Turvallisesti yhdessä -ohje

Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen partiojohtajan ja partion ryhmänvetäjän ohje, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta partiossa.

Turvallisuudella tarkoitetaan tässä kohtaa muun muassa sitä, että

 • lapsia kohdellaan kunnioittavasti,
 • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan,
 • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan sekä
 • lasta suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden käytöltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Ohje koskee kaikkea partiotoimintaa Suomessa. Sivun alareunasta löydät liitetiedostoina voimassa olevan Turvallisesti yhdessä -ohjeen (versio 2.1, SP-FS hallitus 16.10.2014)

 • Turvallisesti yhdessä -ohjeen (liitteineen)
 • Turvallisesti yhdessä lyhyesti
 • Vapaaehtoisen rikostaustan selvityksen hakulomakkeen *
 • Toimeksiantosopimuksen (lippukunnan, piirin sekä keskusjärjestön keskinäinen valtuutus)
 • Vapaaehtoisen rikostaustan selvitysprosessin

HUOM! Lippukunnan hallituksen tulee hyväksyä ohje osaksi oman toimintansa ohjeistusta, jotta vapaaehtoisten rikostaustan selvitys voidaan tehdä. Alla olevissa usein kysytyissä kysymyksissä selitetään tarkemmin, kuinka tämä tulee tehdä. 

 

Turvallisesti yhdessä -koulutus verkossa

Turvallisesti yhdessä -koulutus on pakollinen koulutus kaikille täysi-ikäisille partiolaisille ja ryhmänjohtajilla iästä riippumatta. Koulutus suositellaan suoritettavaksi heti. Lippukunnan hallitus vastaa siitä, että edellä mainitut henkilöt suorittavat koulutuksen. 

Koulutukseen
suoritusohjeet löydät sivun alalaidan dokumenteista. Tarvitset koulutukseen kirjautumiseksi PartioID:n - sen voit tehdä itsellesi Moodlen kautta.

 

 

Usein kysytyt kysymykset

 • Mitä jos joku johtajista huijaa ja pyytää äidiltään/kaveriltaan apua kurssin suorittamisessa?
  • No sitten huijaa - hän toivottavasti kuitenkin oppii, mistä voi hakea lisätietoa, jos jotain tapahtuu.
 • Pitääkö samoajaltakin tarkistaa rikostaustaote?
  • Ei. Samoajan tehdessä omaa johtamisharjoitteluaan vetämällä samoaja- tai tarpojaryhmää suositaan parijohtajuutta, mutta rikostaustaa ei tarvitse selvittää, jos samoaja vetää ryhmää yksin ja tukena on luotsi.
 • Lippukunnan hallituksen tulee hyväksyä ohje osaksi oman toimintansa ohjeistusta. Miten tämä tehdään käytännössä?
  1) Lippukunnan hallitus päättää kokouksessaan, että lippukunta ottaa ohjeen käyttöön. Tästä tehdään kirjaus kokouksen pöytäkirjaan.
  2) Nimetään 1-2 täysi-ikäistä turva-aikuista, jotka merkitään myös Kuksaan. 
  3) Käydään ohjetta läpi koko johtajiston kanssa.
  4) Kaikki ryhmänvetäjät ja jokainen täysi-ikäinen partiojohtaja käy Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutuksen.
  5) Halutessanne voitte informoida myös vanhempia ohjeen käyttöönotosta. Tähän löytyy valmis pohja alta.
  6) Uusille rekryroitaville johtajille kerrotaan, että yksin ryhmää vetäviltä pyydetään rikosrekisteriote. 
 • Voiko lippukunta hakea rikostaustaotetta itse vai pitääkö se aina hakea piirin kautta?
  • Lippukunta voi hakea rikostaustaotetta myös itse. Suosittelemme kuitenkin, että se tehdään piirin kautta - piirissä on asiantuntijuutta pyyntöjen tarkastamiseen ja Oikeusrekisterikeskuksen on helpompi palvella muutamaa tasoa kuin kaikkia Suomen lippukuntia erikseen.
 • Jos on käynyt Trygga Möten -kurssin (Ruotsin partiolaisten vastaava kurssi), riittääkö se?
  • Ei riitä, Trygga Möten ei sisällä asiaa rikostaustan selvittämisestä, joten sinun on suoritettava myös Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä -koulutus.
 • Onko olemassa joitain sanktioita, jos ei suorita kurssia?
  • Ei ole. Jokainen ymmärtänee, että tämä on tärkeää asiaa.
  • Koulutuksen suorittaminen saattaa olla vaatimuksena joillain kursseilla.
  • Lippukunnan hallitus voi halutessaan seurata suorituksia.
  • Tulevaisuudessa saatetaan seurata lippukunnan suoritusten määrää ja muistuttaa niistä.
 • Mitäs jos lippukunta ei hyväksy Turvallisesti yhdessä -ohjetta omaksi ohjeistuksekseen?
  • Jokainen lippukunta on oma yhdistys, jolla on itse päätäntävaltaa. Suomen Partiolaiset kuitenkin suosittelee, että jokainen lippukunta hyväksyy tämän ohjeen.
 • Saako lippukunta tehdä oman ohjeen?
  • Saa tehdä, olkaa hyvä.
 • Voiko toimia ryhmänjohtajana, jos ei ole tehnyt kurssia?
  • Ei voi. Kaikki ryhmänjohtajat suorittavat kurssin ja pakollisuus astuu voimaan syksyllä 2016. Finnjamboreelle osallistuville pakollisuus astuu voimaan leirillä.
 • Jos henkilö muuttaa toiseen piiriin, pitääkö häneltä pyytää uudestaan rikostaustaote?  Kuksassa kun näkyy vain merkintä siitä, että ote on tarkistettu, mutta ei otteen sisältöä.
  • Pitää.
 • Kuinka kauan rikostaustaote on voimassa?
  • Ohjeena on, että ote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Otteen vanhennuttua uuden otteen pyytämistä voi harkita tapauskohtaisesti.
 • Onko turva-aikuisen pestistä merkintä Kuksaan?
  • Kyllä. Kuksasta löytyy pesti "turva-aikuinen".
 • Olen aloittanut Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutuksen, mutta nyt en enää pääse suorittamaan koulutusta loppuun. Mikä mättää?
  • Verkkokoulutukseen on asetettu kolmen kuukauden suoritusaika. Todennäköisesti suoritusaikasi on siis loppunut. Voit pyytää lisää suoritusaikaa laittamalla sähköpostia osoitteeseen turvallisesti.yhdessa(at)partio.fi. 

 

Kysymyksiä aiheeseen liittyen voi lähettää osoitteeseen turvallisesti.yhdessa(at)partio.fi. 

Myös piiritoimistosi työntekijät auttavat sinua Turvallisesti yhdessä -asioiden kanssa. Piiritoimisto tukee ja neuvoo lippukuntia lastensuojeluasioiden hoitamisessa sekä auttaa tarvittaessa lastensuojeluilmoitusten tekemisessä.

 

Turvallisesti yhdessä materiaalit ja verkkokoulutuksen ovat työstäneet 

Kati Palsanen, sosiaalityöntekijä, VTM
Kaisa Pasanen, sosiaalityöntekijä, VTM
Jenna Ahlmark, lääkäri, LL
Jenna Honkanen, lastentarhanopettaja, KM
Jutta Huovinen, viestinnän opiskelija