Olet täällä

Ryhmänohjaajakoulutus (ROK)

Ryhmänohjaajakoulutus on osa samoajan partio-ohjelmaa. Koulutus antaa valmiudet toimia pienryhmän johtajana ja suunnitella sekä toteuttaa partio-ohjelmaa. Koulutukseen sisältyy puolen vuoden mittainen johtamisharjoittelu, joka voidaan toteuttaa tarpojissa tai omassa samoajavartiossa tai tarpeen mukaan myös nuoremmissa ikäkausissa yhdessä aikuisen kanssa. Samoajalla on aikuinen tukihenkilö koko johtamisharjoittelun ajan. Ryhmänohjaajakoulutus on partiotapahtuma, joten se toteutetaan partiomenetelmää käyttäen. Samoajalla on kurssin käytyään oikeus käyttää ROK-kurssimerkkiä.

Kurssin tavoitteet

  • samoaja tietään partiotoiminnan lähtökohdat ja tavoitteet sekä samoajaihanteiden ja -lupauksen merkityksen ja pyrkii ottamaan ne huomioon toiminnassaan
  • samoaja tietää ryhmänjohtajan tehtävät johtamassaan ryhmässä, ymmärtää ryhmän toiminnan tavoitteet sek johtajan vastuun ja oikeudet
  • samoaja tietää, että eri johtamistyylit sopivat eri johtamistilanteisiin
  • samoaja osaa hyödyntää partiomenetelmää partiotoiminnassa
  • samoaja hallitsee ryhmän toimintaan liittyvät rutiinit lippukunnassaan
  • samoaja kykenee johtajmaan ryhmää koloillassa ja retkillä
  • samoaja osaa käyttää johtamansa ikäkauden ohjelmaa ja sen avulla järjestää laadukasta, turvallista ja mielekästä toimintaa ryhmälleen
  • samoaja osaa suunnitella ajankäyttöään ja ymmärtää ajanhallinnan merkityksen
  • samoaja tuntee ryhmän toimintaa sen eri vaiheissa
  • samoaja luottaa omiin kykyihinsä ja osaa arvioida toimintaansa johtajana

Pääsyvaatimukset

Kurssi on osa samoajan partio-ohjelmaa. Kaikki samoajaikäiset käyvät kurssin ja osallistuvat johtamisharjoitteluun.

Suorittamisperiaate

Lippukunnat vastaavat ryhmänohjaajakoulutuksen järjestämisestä. Koulutus voidaan toteuttaa joko arki-iltoina, kahden viikonlopun kurssina tai näiden yhdistelmänä. Lippukunta saa itse päättää suorittamistavan, kunhan kurssin tavoitteet toteutuvat. Ryhmänohjaajakoulutukseen kuuluu pakollisena osana vähintään puolen vuoden johtamisharjoittelu omassa lippukunnassa.

Seuraavat koulutukset

Ryhmänohjaajakoultuksia järjestävät lippukunnat joko yksin tai yhteistyössä oman alueensa ja/tai piirin kanssa.

Todistus

Ryhmänohjaajakoulutuksesta on mahdollista hakea koulutuksen kokonaan suoritettuaan OK-opintokeskuksen myöntämä opintopisteytetty todistus. Kurssin laajuus on 10 op. Lisätietoja opintopisteytetyistä todistuksista partiossa löytyy osoitteesta Opintopisteytetyt todistukset -sivulta.

 

Luokittelu: