Olet täällä

Partiojohtaja-peruskoulutus

Tämä koulutus tukee kaikkia vaeltajan ja aikuisen hoidettavia lippukunnan pestejä. Elokuusta 2015 lähtien pj-pk:sta voi jakaa opintopisteitä, mutta se on huomioitava jo koulutusta suunnitellessa. Lisätietoja aiheesta saat täältä. Esitietoina on joko suoritettu Tervetuloa partioon -koulutus tai vaeltajaikäisellä oman ikäkauden aktiviteettien tekeminen.

Koulutuksen sisältönä ovat seuraavat moduulit:

  • Johtaminen partiossa
  • Minä partiojohtajana 1
  • Tapahtuman johtaminen
  • Lapset ja nuoret ryhmässä
  • Partion perusteet, pikku "R"
  • Partio-ohjelma
  • Lippukunta
  • Turvallinen toiminta lippukunnassa
  • Ensiapu
  • Johtamisharjoitus

Koulutuksen järjestämisestä ja hyväksymisestä vastaa paikallinen partiopiiri.

Koulutuksen kesto on n. 87 tuntia, ja tämä sisältää myös johtamistehtävään käytettävän ajan. Koulutus voidaan suorittaa monin eri tavoin. Kurssimuotoisena se on kestoltaan n. kaksi pitkää viikonloppua ja siihen sisältyy ennakkotehtäviä tai ennakkotapaaminen sekä johtamisharjoitus. Koulutuskokonaisuuden suoritukseen sisältyy aina maastoyöpyminen.

Vaihtoehtoinen tapa suorittaa pj-peruskoulutus on monimuotokoulutus. Tämä sopii hyvin esim. uudelle aikuiselle johtajalle. Monimuotoisenakin siihen sisältyy osioita, joissa työskennellään muiden kuin oman lippukunnan toimijoiden kanssa ja solmitaan kontakteja oman alueen ja piirin lippukuntiin ja johtajiin.

Päätöskeskustelu käydään piirin kouluttajan kanssa. Siinä myös varmennetaan retkeilytaitojen ja turvallisuusmääräysten hallinta sekä johtamistehtävän suorittaminen ja ensiapuosaaminen.

Koulutuksen suorituksesta saa todistuksen ja tunnukseksi nahkaisen osmonsolmun, ”Wogglen”. Partiojohtaja- peruskoulutuksen suorittanut voi anoa partiojohtajavaltakirjaa, käyttää valkoista pillinarua ja partiojohtajamerkkiä.

Luokittelu: