Olet täällä

Ohjaajaksi piirissä

Piireissä toimii alue-, koulutus- ja ohjelmaohjaajia, jotka ovat toiminnanalojensa keskeisiä toimijoita.

Alueohjaaja

Alueohjaaja on lippukunnanjohtajan tukihenkilö ja piirin ja lippukunnan välinen viestinviejä, joka tuntee vastuullaan olevien lippukuntien arkisen tilanteen. Alueohjaaja osaa auttaa lippukunnanjohtajaa tämän tarpeista lähtien.

Koulutusohjaaja

Koulutusohjaajalla on kokonaisvastuu partiopiirin koulutuksesta tai jostain sen osa-alueesta. Kokonaisvastuuseen kuuluu piirin vastuulla olevan koulutuksen järjestäminen lippukuntien ja piirin tarpeiden pohjalta, koulutustarjonnan määrällisen ja laadullisen riittävyyden varmistaminen, koulutuksen arviointi, piirin koulutuksen kehittäminen Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän pohjalta ja osallistuminen Suomen partiolaisten koulutusjärjestelmän kehittämiseen.

Ohjelmaohjaaja

Ohjelmaohjaaja vastaa piirin toiminnassa partiokasvatuksen toteutumisesta edustamansa ikäkauden mukaisesti. Ohjelmaohjaaja osallistuu piirin ohjelmatoiminnanalan toimintasuunnitelman ja sen painopisteiden suunnitteluun.

Luokittelu: