Olet täällä

Lippukunnan johtaminen

Lippukunnan johtaminen- koulutuskokonaisuus on tarkoitettu kaikille partiojohtajan peruskoulutuksen käyneille, lippukunnan hallituksen jäsenille ja sellaisiksi aikoville. Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa: 

  • Osaa johtaa lippukuntaa tavoitteena suunnitelmallinen ja lainmukainen partiotoiminta
  • Osaa analysoida ja arvioida lippukunnan tilaa ja toimintaa sekä tehdä suunnitelman näiden parantamiseksi.
  • Osaa rekrytoida, pestata, tukea ja ohjata aikuisia. Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.
  • Osaa johtaa aikuisista muodostettua ryhmää huomioiden erilaiset jäsenet ja ryhmäytymisen vaiheet.
  • Osaa tukea lippukunnassa toimivia aikuisia. 

Lippukunnan johtaminen-koulutuskokonaisuutta järjestää partiopiirit, joista saat tarkemmat tiedot koulutuksen järjestämistavoista.  Koulutuksen sisällöt on päivitetty tammikuussa 2015.

Luokittelu: