Olet täällä

Koulutusvastaava

Koulutusvastaava on lippukunnassa toimiva partiojohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia lippukunnan aikuisten ja pesteissä toimivien vaeltaja- ja samoajaikäisten pesteihin liittyvästä koulutuksesta. Koulutusvastaava hoitaa ilmoittautumiset koulutuksiin sekä tiedottaa koulutusmahdollisuuksista.

Lippukunnan koulutusvastaavan koulutus

Tämä koulutuskokonaisuus on suunnattu lippukunnan koulutusvastaavana toimiville tai tällaiseen pestiin aikoville aikuisille. Esitietoina koulutukselle on suoritettu partiojohtaja-peruskoulutus.

Koulutuksen sisältönä ovat moduulit Pesti ja aikuisen ohjaaminen sekä Koulutusjärjestelmän perusteet. Koulutuksen järjestämisestä ja hyväksymisestä vastaa paikallinen partiopiiri.

Koulutus kestää n. 4 tuntia. Se voidaan järjestää esim. yhden illan mittaisena tai osana muuta piirin koulutustapahtumaa. Vaihtoehtoisesti tämä koulutuskokonaisuus voidaan suorittaa pestissä toimien. Tällöin piirin ohjaajan lisäksi tukena toimii lippukunnassa kokeneempi johtaja, jonka kanssa suorittaja yhdessä perehtyy pestiin. Lisäksi tukena on Partiojohtajan käsikirja.

Päätöskeskustelu käydään piirin kouluttajan kanssa. Koulutuksen suorituksesta saa todistuksen.

Luokittelu: