Olet täällä

Ikäkausivastaava

Ikäkausivastaavan koulutus on tarkoitettu ikäkausivastaaville sekä jatkokoulutusta kaipaaville akeloille, sammoille ja luotseille. Koulutuksen pohjavaatimuksena on partiojohtajan peruskoulutus. Koulutuksen käytyään kouluttautuja:

  • Ymmärtää lasten ja nuorten kehitysvaiheita ja osaa soveltaa tietoja partiokasvatuksessa.
  • Osaa tukea lasten ja nuorten kasvua hyödyntäen partio-ohjelmaa.
  • Osaa rekrytoida, pestata, tukea ja ohjata aikuisia. Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.
  • Osaa johtaa aikuisista muodostettua ryhmää huomioiden erilaiset jäsenet ja ryhmäytymisen vaiheet.
  • Osaa toimia aikuisena tukena lippukunnassa.

Ikäkausivastaava-koulutusta järjestää partiopiirit, joilta saa tarkemmat tarkemmat tiedot toteutustavasta. Ikäkausivastaava-koulutuskokonaisuuden sisällöt on päivitetty tammikuussa 2015. 

Luokittelu: