Olet täällä

Erätaitokoulutus

Erätaitokurssit

Partiopiirit ja niiden erätaitotoimikunnat järjestävät vuosittain erätaitojen alkeis- ja jatkokursseja. Kursseilla käydään käytännössä läpi retkeilyvarusteita, niiden käyttöä ja huoltoa, luonnontuntemusta, maastossa liikkumista eri vuodenaikoina, ravinnontarvetta ja retkimuonaa, tulenkäsittelyä sekä turvallisuusasioita ja pelastautumista.

Kurssin hyväksyttävästi suorittaneilla on oikeus käyttää erätaitomerkkiä. Peruskurssin merkin reunus on vihreä, jatkokurssimerkissä on lisäksi uloimmaisena oranssi reunus. Merkkiä kannetaan partiopaidan oikeassa hihassa ylimpänä tai vaihtoehtoisesti retkitakissa tai -paidassa.

Erätaitokouluttaja

Piiri voi myöntää erätaitokouluttajan aseman erillisestä hakemuksesta henkilölle, joka on toiminut neljällä erätaitokurssilla kouluttajana ja hänellä on EA1-kurssin suoritus voimassa.

Erätaitokouluttajalla on oikeus käyttää erätaitokouluttajamerkkiä, joka on erätaitomerkin kaltainen, mutta halkaisijaltaan 1 cm suurempi. Merkin vihreässä reunuksessa kiertää oranssi teksti ERÄTAITOKOULUTTAJA – INSTRUCTOR. Merkkiä ka

nnetaan, kuten erätaitomerkkiä.

Eräopas

Eräopaskurssilla koulutetaan eräoppaita edistämään lippukuntien ja piirien vaellus- ja retkeilytoimintaa. Kurssi on jatkoa erätaitokursseille ja tarjoaa retkeilyä harrastavalle partionjohtajalle tietoa, kokemusta ja ideoita. Kurssin kaikki koulutusosat ja henkilökohtaiset tehtävät hyväksytysti suorittaneille myönnetään hakemuksesta Eräopasvaltakirja. Valtakirja on voimassa viisi vuotta myöntämisestä.

Lue lisää eräopaskurssista.

Luokittelu: