Olet täällä

Lippukuntien haku - Usein kysyttyä

Tähän kokoamme usein kysyttyjä kysymyksiä lippukuntien Yhteisvastuutuen hausta.

Kuinka tuki maksetaan?

Tukipäätöksen jälkeen lippukunnan on haettava saamansa tuki etukäteen partion kululaskujärjestelmän kautta. Tämä tapahtuu osoitteessa https://kululasku.partio.fi. Tuki on haettava viimeistään 31.5.2017. Tuen maksamista varten tarvitsette hankenumeronne, se löytyy tukipäätösviestistä. Ohjeet kululaskujärjestelmän käyttöön löydät täältä. Maksettava tuki on lippukunnalle varainhankinnan tuloa, eli kirjanpidossa se merkitään varainhankinnan saatuihin avustuksiin.

Jos suunnittelemanne toiminta tapahtuu vasta loppuvuodesta tai vuoden 2018 aikana on tuki mahdollista hakea myös 1.12.2017-21.1.2018 välisenä aikana. Tammikuun 2018 jälkeen tukia ei ole enää mahdollista hakea.

Miten toiminnasta raportoidaan?

Kun olette toteuttaneet suunnitelmanne, raportoitte toiminnastanne 100 uutta tapaa -nettisivujen kautta. Kuitteja emme tarvitse, vaan haluamme kuulla millainen uusi tapanne tehdä partiota oli, miten kokeilu onnistui, olisiko teillä vinkkejä muille lippukunnille ja kuinka paljon porukkaa osallistui. Raporttiin on liitettävä kuva ja jos järjestitte tapahtuman, haluamme tietää kuinka monta henkilöä siihen osallistui. Voitte myös kertoa toiminnastanne esimerkiksi videon avulla. Raportointiohje löytyy täältä, raportti täytetään osoitteessa www.100uuttatapaa.fi -> Ilmoita uusi tapa. Jos olette saaneet myös muualta rahoitusta voitte kertoa senkin raportissanneJos raportin täyttäminen tuntuu hankalalta, ideoita tekstiin löytyy malliraportistaTavoitteena on että raporteista on hyötyä niille, jotka haluavat kokeilla vastaavanlaista toimintaa omissa lippukunnissaan.

Jos ette raportoi rahan käytöstä vuoden 2018 loppuun mennessä, peritään maksettu tuki takaisin. 

Mistä voisimme saada lisää rahaa ideamme toteutukseen?

Nyt kun lippukunnalla on tehtynä hyvä projektisuunnitelma, kannattaa sitä käyttää tuen hakemiseen myös muualta. Esimerkiksi Lions-liiton paikalliset lionsklubit tukevat paikallista nuorisotoimintaa. Yhteistyötä kannattaa tehdä myös esimerkiksi kunnallisen nuorisotoimen tai seurakunnan kanssa. Vaikka esimerkiksi taloudellista tukea ei suoraan saisi, on mahdollista saada esimerkiksi apua kuljetuksiin, järjestelyihin tai tiloja käyttöön.

Lisää vinkkejä lippukunnan varainhankintaan löydät tästä ohjeesta. Myös omasta piiristä voi saada apua lisärahoituksen pohtimisessa.

Pitäisikö toiminnastamme kertoa paikallisesti muillekin?

Ehdottomasti! Kun järjestätte tempauksen tai uudenlaista toimintaa on siitä hyvä kertoa esimerkiksi paikallisille medioille. Voitte käyttää esimerkiksi aluetiedotepohjaa apunanne. 

Millaisin perustein tuista päätettiin?

Projektin ohjausryhmä päätti tukea mahdollisimman montaa suunnitelmaa, tukea oli kuitenkin jaettavissa vain rajallinen rahasumma. Tämän vuoksi tukisummat ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta pienempiä kuin lippukunnan hakema tuki.

Erityisesti haluttiin tukea suunnitelmia, jotka mahdollistivat sellaisten lasten ja nuorten harrastaminen jotka ovat kokonaan harrastusten ulkopuolella. Tämän lisäksi esimerkiksi yhteistyö toisten lippukuntien, seurakunnan, kunnan tai muun järjestön kanssa lisäsi hakemuksen painoarvoa.

Entä jos emme käytä kaikkea tukea?

Jos rahaa jää suunnitelmanne toteuttamisen jälkeen yli ei sitä tarvitse maksaa takaisin, mutta se on käytettävä projektin tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Voitte esimerkiksi käyttää yli jääneen rahan lainattavien retkivarusteiden hankintaan tai partiomaisen toiminnan järjestämiseen läheisellä nuorisotalolla.

Entä jos emme voi toteuttaa meille myönnetyllä tuella suunnittelemaamme toimintaa?

Jos myönnetty tuki on pienempi kuin mitä olitte alun perin hakeneet, on järkevää karsia suunnitelmaa. Tärkeintä on, että toimintanne ydintavoite pysyy samana. Jos halusitte alkuperäisessä suunnitelmassanne tavoittaa esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia nuoria, on siitä tavoitteesta hyvä pitää kiinni.

Raha on käytettävä harrastamisen kynnyksen madaltamiseen ja siihen, että saamme mukaan partiotoimintaan lapsia ja nuoria jotka eivät vielä harrasta tai joille harrastaminen on tavallista vaikeampaa.

Esimerkki suunnitelmien karsimisesta:

Alkuperäinen suunnitelma: Lippukunta järjestää viikoittaisia tapaamisia puolen vuoden ajan läheisen vastaanottokeskuksen nuorille ja kauden päätteeksi viedä heidät metsäretkelle. Lippukunnan tarkoituksena oli myös hankkia lainattavia retkivarusteita sekä turvapaikanhakijoiden että lippukuntalaisia varten.

Karsittu suunnitelma: Lippukunta järjestää esim. kerran kuussa puolen vuoden ajan tapaamisia tai yhden metsäretken vastaanottokeskuksen nuorille.

Entä jos emme halua meille myönnettyä tukea?

Jos ette halua toteuttaa suunnitelmaanne olkaa yhteydessä projektipäällikkö Saara Nykäseen (saara.nykanen@partio.fi / (09) 886 51301) viimeistään 31.1.2017. Teille myönnetty tuki vapautuu tällöin muiden lippukuntien käytettäväksi.

Miksi emme saaneet hakemaamme 1000 euron tukea?

Lippukunnista tuli todella suuri määrä hyviä hakemuksia, mutta jaettavaa rahaa on rajallisesti. Tämän vuoksi yksikään lippukunta ei saanut 1000 euron maksimitukea. 

Miten partion saama keräystuotto jakautuu?

Partion nuorten syrjäytymistä ehkäisevä hanke sai vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen tuotoista 20 prosenttia. Hanketta toteutetaan valtakunnallisesti keskusjärjestön toimesta, alueellisesti piirien ja FiSScin yhteisvastuuhankkeissa ja paikallisesti lippukunnissa. 

Partion osuus keräystuotosta jakautuu seuraavaasti:

  • 55 prosenttia piirien ja FiSSc:n yhteisvastuuhankkeisiin
  • 35 prosenttia SP:n koordinointityöhön, koulutuksiin ja materiaalien tuottamiseen
  • 10 prosenttia lippukuntien yhteisvastuutoimintaan