Olet täällä

Yhteisvastuu

Partio on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittaisen Yhteisvastuukeräyksen kotimaan erityiskohde vuonna 2016. Lisätietoa Yhteisvastuukeräyksestä löytyy keräyksen omilta kotisivuilta: www.yhteisvastuu.fi

Partion yhteisvastuuprojektin tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä

Keräysvaroin partio tekee työtä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Partiossa opitaan taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää. Erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret hyötyvät tästä.

Partion osuutta keräystuotoista käytetään valtakunnallisesti, alueellisesti piirien toimesta, sekä paikallisesti lippukunnissa. Keräystuotto käytetään erillisiin hankkeisiin, joilla kehitetään ja kokeillaan erilaisia tapoja tehdä partiota. Lippukunnat ja piirijärjestöt ovat voineet hakea tukea erillishankkeiden toteuttamiseen.

Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla voidaan esimerkiksi käynnistää sisupartiotoimintaa, joka on partiotoimintaa erityistä tukea tarvitseville kuten liikunta- tai kehitysvammaisille. Keräysrahoilla voidaan myös ostaa retkivarusteita vähävaraisista perheistä tuleville lapsille tai vaikkapa perustaa somalitytöille oma vartioryhmä.

Partion osuus keräystuotosta jakautuu seuraavaasti:

  • 55 prosenttia piirien ja FiSSc:n yhteisvastuuhankkeisiin
  • 35 prosenttia SP:n koordinointityöhön, koulutuksiin ja materiaalien tuottamiseen
  • 10 prosenttia lippukuntien yhteisvastuutoimintaan

Rahaa lippukunnan toimintaan - 100 uutta tapaa tehdä partiota

Lippukunnilla oli syksyn 2016 aikana mahdollisuus hakea rahaa toiminnalle jolla madalletaan harrastamisen kynnystä. Lippukunnista tuli upeat 233 hakemusta toimintaan jolla madalletaan harrastamisen kynnystä! Tukihakemukset on käsitelty ja päätöksistä on tiedotettu hakemukseen merkitylle yhteyshenkilölle.

Jos kysymyksiä herää tai kaipaatte apua tai tukea, ottakaa yhteyttä piirinne Yhteisvastuu-yhteyshenkilöön. Kårer som hör till FiSSc får mer info av sina regionkoordinatorer