Olet täällä

Vapaaehtoisen roolit partiossa

Vapaaehtoisella partiossa tarkoitetaan kaikkia partiopestissä olevia vaeltajia sekä kaikkia partion aikuisia, myös partioon täysi-ikäisenä liittyviä. Jokainen vapaaehtoinen toimii partiossa henkilökohtaisen motivaationsa vuoksi antaen partion käyttöön resurssejaan: aikaansa, osaamistaan tai rahaa. Vapaaehtoisen erilaiset roolit syntyvät erilaisista motivaatioista sekä resursseista, joita vapaaehtoisella on annettavaan.

Vapaaehtoisen sekä hänen pestaajansa tai vaeltajaluotsinsa on tärkeää tiedostaa, missä roolissa vapaaehtoinen partiossa toimii. Yhdellä henkilöllä voi olla monta roolia samanaikaisesti, jolloin olennaista on tiedostaa roolien erot sekä niiden suhde toisiinsa.

Vapaaehtoisen roolit –työkalu on tarkoitettu niin lippukuntien, partiopiirien kuin SP-FS:n käyttöön. Työkalu on käyttökelpoinen niin uusia aikuisia rekrytoitaessa, markkinointi- tai rekrytointiviestintää suunniteltaessa kuin partion tarjoamaa vapaaehtoistoimintaa esiteltäessä. Työkalu on moniulotteinen ja sitä voi käyttää myös monella muullakin eri tavalla kuin vain edeltävän lauseen esimerkeissä. Samassa paketissa on olemassa kieliversiot niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksikin.

SP-FS:n aikuisryhmä on valmistellut Vapaaehtoisen roolit –työkalun kevään 2015 aikana. Lisätietoja työkalusta sekä vinkkejä sen käyttöön saatkin tarvittaessa aikuisryhmän puheenjohtajilta

Dokumentit: