Olet täällä

SP-FS ry:n vaalit 2017

Suomen Partiolaisten hallitus kutsui ylimääräisen jäsenkokouksen koolle 28.–29.10.2017. Ylimääräinen jäsenkokous valitsi Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:lle Maria Ruoholan puheenjohtajaksi vuodelle 2018.

Partioneuvoston puheenjohtajisto on asettanut vaalitoimikunnan 1.8.2017 valmistelemaan vaaleja. Vaalitoimikunta päivittää tätä sivua ja Suomen Partiolaisten vaalit -sivua Facebookissa syksyn ajan. Sivuille kootaan tietoa ehdolle asettuvista partiolaisista sekä tarjolla olevasta/olevista pesteistä. Partioneuvoston kokouksessa 11.-12.11.2017 valitaan taloudesta vastaava hallituksen jäsen vuodelle 2018. Pienimuotoinen vaalitentti pidetään partioneuvoston kokouksessa 12.11.2017.

Ehdokkaat taloudesta vastaavan hallituksen jäsenen tehtävään vuodelle 2018

Jyri-Petteri Paloposki, Nummen Eränkävijät ja Turun Sinikotkat

Olen Jyri-Petteri Paloposki, useimmat tosin tuntenevat paremmin nimellä ZeiP. Kotilippukuntani on Nummen Eränkävijät Hämeessä, mutta viime vuodet olen asuinpaikkani takia ollut aktiivisempi Turun Sinikotkissa Lounais-Suomessa. Ihan turkulaistunut en kuitenkaan myönnä olevani, vaan kyllähän se Häme pysyy sydämessä.

Merkittävin/merkittävimmät aiempi/aiemmat partiopestisi?

Olen toiminut monessa yhdistyksessä rahastonhoitajana ja muutamassa tilin-/toiminnantarkastajana. Kaikenlaiset muutkin yhdistyshallinnon tehtävät ovat tuttuja, ja olen ollut monessa tapahtumassa erityisesti viestinnän alueen pesteissä.

Muutamia merkittävimpiä yksittäisiä pestejä ovat varmasti seuraavat:

  • Turun Sinikotkien lippukunnanjohtaja 2015–2016
  • Hämeen Partiopiirin viestintäministeri 2012–2013
  • Suomen Partiolaisten IT-ryhmän järjestelmäpäällikkö (Polku) 2010–2011

Olen myös toiminut talouden ja hallinnon tehtävissä opiskelijayhdistyksissä. Opinnoissani olen suorittanut tietojenkäsittelytieteiden opintojeni lisäksi kauppatieteelliset perusopinnot käsittäen mm. kirjanpidon, markkinoinnin ja kustannuslaskennan.

Työskentelen ohjelmistoarkkitehtina verkkopalveluiden parissa, ja olen ollut mm.  aiemmassa työpaikassani tekemässä Partio.fi:tä ja tehnyt partion kululaskujärjestelmän ensimmäisen version.

Merkittävin/merkittävimmät partiopestisi tällä hetkellä?

Olen vuoden 2014 alusta toiminut Lounais-Suomen Partiopiirin talousryhmän jäsenenä sekä ollut kouluttajana kaikissa Lounais-Suomen alueella järjestettävissä luottamushenkilöiden Kuksa-koulutuksissa Kuksan käyttöönotosta asti.

Lisäksi toimin Turun Sinikotkien hallituksen sihteerinä ja akelana.

Miksi haette tehtävään?

Haen tehtävään, koska olen kiinnostunut talousasioista sekä siitä, miten koko suomalaisen partioliikkeen toimintaa voidaan parhaiten tukea toimivilla IT-järjestelmillä. Toisaalta koen, että osaamiseni ja kokemukseni niin partiotoiminnasta kuin työ- ja opiskeluelämästäkin sopii erinomaisesti taloustoiminnanalasta vastaavan hallituksen jäsenen tehtävään.

Minulla on laaja kokemus partiokentän eri tasoista: Olen toiminut lippukunnanjohtajana ja taloudenhoitajana suuressa lippukunnassa; piirihallituksessa Hämeessä ja talousryhmässä Lounais-Suomessa; sekä toisaalta keskusjärjestössä taloustoiminnanalan alaisessa ryhmässä. Monipuolinen kokemus eri pesteistä niin viestinnän, talouden kuin hallinnonkin alalla tuo kyvyn ymmärtää koko liikkeelle yhteisiä haasteita eri toiminnanalojen näkökulmista ja paremmat edellytykset sovittaa eri näkökulmia ratkaisuiksi.

Kokemus kahdesta piiristä, vaikka molemmat ovatkin suuria piirejä, auttaa ymmärtämään piirien erilaisia lähtökohtia ja sitä, miten toimintatavat voivat vaihdella. Tunnen myös sekä laajennettujen että valtakunnallisen partioyhdistyksen kautta luottamushenkilöitä eri piireistä, ja uskon tämän kontaktiverkoston auttavan osaltaan laajan näkemyksen saamiseen asioita valmisteltaessa.

Mitkä koette suurimmiksi kehittämiskohteiksi hallituspestissänne?

Kokemukseni kautta haluaisin vaikuttaa siihen, että piirit ja lippukunnat saavat keskusjärjestöltä niitä IT-palveluita, joita aidosti tarvitaan. Yhtenä esimerkkinä tästä on partioliikkeelle kriittinen Kuksa-järjestelmä, jonka kehittämiskohteiden valinnassa voitaisiin nykyistä enemmän hyödyntää erityisesti aktiivisten lippukunta- ja piiritoimijoiden hyvää näkemystä.

Toinen tärkeä painopistealue taloustoiminnanalalla on varainhankinnan ja yritysyhteistyön kehittäminen. Näiden merkitys kasvaa yleisavustusten muuttuessa epävarmemmiksi vuosi vuodelta. Samalla yhteiskunnassa yhä enemmän korostetaan vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden merkitystä kulutuspäätöksiä tehtäessä, jota kautta yrityksiä olisi mahdollista saada entistä vahvemmin mukaan tukemaan suomalaista partioliikettä.

Lisäksi pidän tärkeänä sitä, että piirit ja keskusjärjestö tekevät mahdollisimman paljon yhteistyötä myös talousasioissa. Oikein toteutettuna talouspalveluiden yhdistämisen kaltainen yhteistyö säästää partioliikkeen varoja päällekkäisistä toiminnoista niihin asioihin, joita tekemällä pystymme tarjoamaan mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden laadukkaaseen partioharrastukseen.

Parasta partiossa?

Ehdottomasti parasta on se, kun päästään hyvällä tiimillä työskentelemään yhteisen päämäärän eteen – kun näkee sen, mitä porukalla saatiin aikaiseksi. Tätä voi tapahtua niin hallituksessa kuin vaikkapa tapahtuman järjestelyissäkin, mutta nämä tilanteet palkitsevat siitä raskaastakin työmäärästä, joka niiden eteen on tehty.

Toisaalta parasta ovat joskus lyhytjänteisemmätkin asiat. Vuosien aikana akelana on monta kertaa kokenut niitä parhaita hetkiä kun sudenpennut toimivat yhdessä porukassa, oppivat uutta ja joskus jopa puolihuolimattomasti lipsauttavat kehun akelalle. Ehkä se kuitenkin on parasta.

Ville Vuorenmaa, Mankkaan Eräsudet, PäPa

 

Merkittävin/merkittävimmät aiempi/aiemmat partiopestisi?

Lippukunnanjohtaja, pt-kisa Espoon Punasen kisanjohtaja, aluejärjestö EPT:n hallituksen jäsen ja ohjelmistokehittäjä Roihun digipalvelutiimissä.

Merkittävin/merkittävimmät partiopestisi tällä hetkellä?

PäPan piirileiri Kliffalla toimin pestipäällikkönä (vastuulla tekijäresurssit ja HR). Mikäli tulen valituksi hallitustehtävään, ensi vuonna ei ole muita merkittäviä partiopestejä.

Miksi haet tehtävään?

Kun minulle soitettiin ja pyydettiin hakemaan, ensimmäinen reaktio oli kieltämättä yllättynyt – en ollut tällaista vaihtoehtoa juurikaan aiemmin miettinyt. Harkinnan jälkeen ja erityisesti piiri- ja SP-ympäristöissä enemmän pyörineiden tuttujen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen olen kuitenkin vakuuttunut, että minulla olisi paljon annettavaa hallituspestiin.

Motivaationa pestiin hakemiselle on uusien asioiden oppiminen ja kehittyminen uusissa tehtävissä, mutta uskon, että siitä huolimatta hallitusvuosi ei menisi pelkästään opetellessa: pystyn omaksumaan uusia asioita nopeasti ja hahmotan hyvin kokonaisuuksia. Haen tehtävään, koska uskon olevani siinä hyödyksi koko järjestölle.

Partiokokemusten lisäksi minulla olisi tuntemusta tähän tehtävään opiskelu- ja työkokemusten kautta: opiskeluni Aalto-yliopistossa sisältävät mm. tieto- ja talousjohtamisen kursseja. Lisäksi olen työskennellyt IT-alalla usean vuoden ajan, osan ajasta oman yrityksen kautta.

Mitkä koet suurimmiksi kehittämiskohteiksi hallituspestissänne?

SP:n talousvaliokunnassa ja IT-ryhmässä on paljon osaamista ja tietotaitoa, ja sen hyödyntämisen kannalta toiminnan organisointia voisi ehkä tarkastella uusiksi – esim. ei välttämättä ole mielekästä, että nimenomaan IT-asioihin perehtyneet käyttävät aikaa talouspuolen asioihin ja päinvastoin.

Varainhankinnan suhteen Partion Ystävät -lahjoittamiskonsepti on hieno avaus, ja näkisin juuri alkuvaiheen ratkaisevana tekijänä sen pidemmän ajan toimivuudelle. On tärkeää luoda ja saada juurrutettua käytännöt, jotka saavat ihmiset jäämään lahjoittajiksi pidemmäksi aikaa.

Strategian mukaisesti varainhankinnan kehittäminen on myös yksi ensi vuoden kantava teema. On kehitettävä ja ideoitava ratkaisuja, jotka tuovat SP:lle rahaa sisään tulevina vuosina. Tähän minulla ei ole valmiita ratkaisuja, mutta uskon voivani auttaa löytämään niitä yhdessä.

Parasta partiossa?

Uuden oppiminen, mahtavat ihmiset ja luonto. Oma erikoissuosikki on partiotaitokisat hyvien kavereiden kanssa.

 

Vaalitoimikunnan tavoittaa puheenjohtajan kautta. Olethan yhteydessä vaalitoimikunnan vt. puheenjohtaja Tiina Witikkalaan (etunimi.sukunimi@uusimaa.partio.fi).