Olet täällä

Punainen Sulka

Punaisella Sulalla yhteistyöhön Lionsien kanssa!

Punainen Sulka on Lions-liiton valtakunnallinen keräys, joka päättyi kesällä 2017. Partio on yksi Punaisen Sulan kumppaneista ja saa osan keräyksen tuotoista. Lisää tietoa Punaisesta Sulasta löydät osoitteesta www.punainensulka.fi

Partiossa Punainen Sulka -keräyksen tuotoilla vahvistetaan lasten ja nuorten työelämä-, johtajuus- ja taloustaitoja sekä tuodaan esille sitä osaamista, jota partiossa jokaiselle nuorelle karttuu. Päämääränä on antaa nuorille mahdollisuus kehittyä niin että he osaavat kantaa vastuuta itsestään, yhteisöstään ja koko hyvinvointiyhteiskunnasta.

Paikallinen lionsklubi voi olla lippukunnalle erittäin tärkeä paikallinen tuki ja turva. Punainen Sulka -keräyksen puitteissa lippukunnille tarjoutuu nyt loistava mahdollisuus tiivistää tai aloitella yhteistyötä oman alueen klubin kanssa. Olemme koonneet ideoita yhteistyöhön klubien kanssa, löydät ne täältä. Lippukunnalla on myös mahdollisuus saada oma osansa keräystuotoista, sillä klubit jakavat osan keräämästään rahasta paikalliselle nuorisotoiminnalle.

Yhden esimerkin yhteistyöstä löydät uutisestamme "Lionsit ja lippukunnat yhteistyössä nuorten hyväksi".

Osa keräystuotosta jaetaan paikalliseen nuorisotoimintaan!

Paikallisesti toimivat lionsklubit jakavat 25 prosenttia keräämästään tuotosta suoraan paikalliseen toimintaan. Klubeja on ohjeistettu tekemään tukipäätökset viimeistään lokakuun aikana, joten nyt viimeistään on oikea hetki lähestyä klubia oman esityksen kanssa! Voitte hyödyntää esimerkiksi valmista anomuspohjaa tai laatia omanne.

Keräystuottoja voi käyttää toimintaan, jolla tuetaan nuorten elämänhallintataitoja, ehkäistään syrjäytymistä, edistetään mielenterveyttä tai kannustetaan päihteettömyyteen. Jos lippukuntanne on pyydetty esittäytymään klubin tapaamiseen voitte käyttää esimerkiksi tätä Powerpoint-pohjaa hyödyksenne. Punainen Sulka tarjoaa hyvän tilaisuuden tutustua paikalliseen lionsklubiin ja rakentaa myös pitkäkestoisempaa kumppanuutta. 

Mitä lionsit tekevät?

Lionsklubit tekevät vapaaehtoistyötä omalla paikkakunnalla ja yhdessä muiden lionsklubien kanssa kotimaassa ja maailmalla. Suomessa toimii 935 lionsklubia, joissa on yhteensä 25 000  jäsentä. Suomen lionsklubit avustavat palvelullaan ja rahalahjoituksillaan kotimaassa ja maailmalla apua tarvitsevia arviolta 4-5 miljoonalla eurolla vuodessa. 

Paikalliset leijonat tekevät vapaaehtoistyötä omalla paikkakunnalla oman alueensa yhteisön hyväksi. Lionsklubit tarjoavat monesti vapaaehtoistyöpanosta tai rahallista tukea esimerkiksi erilaiselle nuorisotoiminnalle. Tyypillisiä aktiviteetteja ovat harrastusten tukeminen (esim. partiotyö), vanhusten auttaminen, lähiympäristön kunnostus, konserttien ja yleisötapahtumien järjestäminen. 

Monella paikkakunnalla partiolippukunnilla ja lionsklubeilla on jo pitkät perinteet yhteistyöstä esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisessä. 

Yhteistyön rakentaminen tarjoaa mahdollisuuden hyvään paikalliseen tukeen lippukunnille. Lionsklubit saavat osan keräystuotosta paikallisen nuorisotyön tukemiseen, joten klubi voi tukea alueensa lippukuntia myös suoraan. Lippukunnalle paikallinen lionsklubi voi parhaimmillaan olla tärkeä ja pysyvä yhteistyökumppani, joka parantaa ja turvaa lippukunnan toimintaedellytyksiä. Yhteistyön muodoista voidaan sopia lippukunnan omien tarpeiden mukaan. Lionsien kanssa voidaan esimerkiksi kunnostaa lippukunnan kämppää.