Olet täällä

Punainen Sulka

Punaisella Sulalla yhteistyöhön Lionsien kanssa!

Punainen Sulka on Lions-liiton valtakunnallinen keräys. Vuosina 2016-2017 Punainen Sulka -keräyksellä tuetaan nuorisotyötä useiden eri järjestöjen kautta. Partio on yksi Punaisen Sulan kumppaneista ja saa osan keräyksen tuotoista. Lisää tietoa Punaisesta Sulasta löydät osoitteesta www.punainensulka.fi

Partiossa Punainen Sulka -keräyksen tuotoilla vahvistetaan lasten ja nuorten työelämä-, johtajuus- ja taloustaitoja sekä tuodaan esille sitä osaamista, jota partiossa jokaiselle nuorelle karttuu. Päämääränä on antaa nuorille mahdollisuus kehittyä niin että he osaavat kantaa vastuuta itsestään, yhteisöstään ja koko hyvinvointiyhteiskunnasta.

Paikallinen lionsklubi voi olla lippukunnalle erittäin tärkeä paikallinen tuki ja turva. Käynnissä olevan Punainen Sulka -keräyksen puitteissa lippukunnille tarjoutuu nyt loistava mahdollisuus tiivistää tai aloitella yhteistyötä oman alueen klubin kanssa. Olemme koonneet ideoita yhteistyöhön klubien kanssa, löydät ne täältä. Lippukunnalla on myös mahdollisuus saada oma osansa keräystuotoista, sillä klubit jakavat osan keräämästään rahasta paikalliselle nuorisotoiminnalle.

Yhden esimerkin yhteistyöstä löydät uutisestamme "Lionsit ja lippukunnat yhteistyössä nuorten hyväksi".

Miten yhteistyö näkyy lippukunnille?

Paikalliset lionsklubit ovat aloittaneet jo keräyksen ja osoittaneet suurta intoa partioyhteistyön tiimoilta. Tulemme todennäköisesti saamaan keräyksen aikana puhujapyyntöjä ja muita yhteydenottoja paikallisklubeilta. Puhujapyynnöt pyritään koordinoimaan SP:n toimistolta Saara Nykäsen kautta.

Jos lippukuntanne on pyydetty esittäytymään klubin tapaamiseen voitte käyttää esimerkiksi tätä Powerpoint-pohjaa hyödyksenne. Punainen Sulka tarjoaa hyvän tilaisuuden tutustua paikalliseen lionsklubiin ja rakentaa myös pitkäkestoisempaa kumppanuutta.

Punainen Sulka -keräyksen osalta on sovittu, että partiolaisten merkittävin panostus kampanjaan on keväällä 2017. Tämä tarkoittaa sitä että lippukunta voi itse sopia paikallisen klubin kanssa siitä miten voisivat tehdä yhteistyötä. 

Keräykseen osallistumisen tavat

Osallistumisen eri vaihtoehtoja löydät täältä. Vähin mitä lippukunta voi tehdä, on käydä esittäytymässä paikalliselle klubille. Jos lippukunta ei tiedä lähintä klubiaan, listaus klubeista löytyy kunkin Lions-piirin nettisivuilta. Tämän lisäksi lippukunta voi osallistua keräykseen yhdessä leijonien kanssa.

Rahan suora keräys (lipaskerääminen) on leijonien tehtävä. Partiolainen voi halutessaan toimia samassa tilaisuudessa toisena, avustavana kerääjänä (muistakaa laittaa huivit kaulaan!). Lippukunta voi myös auttaa Punainen Sulka -tempauksissa ja tilaisuuksissa esimerkiksi seuraavilla tavoilla

  • Avustaminen sulkatuotteiden myynnissä
  • Kauppojen/markettien aulassa suoritettujen keräysten yhteydessä asiakkaiden kauppaostosten pakkaaminen ja kuljetus autoihin
  • Puffetin hoitaminen, tarjoilu
  • Esiintyminen, soitto, laulu, partiotaidot, jne.
  • Vaatesäilytyksen hoitaminen
  • Yleisön avustaminen, konserteissa paikalle ohjaaminen
  • Liikenteen ohjaaminen

Tapoja on monia ja klubeille voi ehdottaa omiakin ideoita! Muistakaa kertoa yhteistyöstänne myös paikallisille medioille, ohjeet alueellisen tiedotteen tekemiseen voit ladata tästä.

Keräykseen osallistuvat lionsklubit voivat hakea 25% keräämästään summasta käytettäväksi oman paikkakuntansa nuorisotyöhön. Keräykseen osallistuvalla lippukunnalla on parempi mahdollisuus saada osa tästä paikallisesti jaettavasta keräystuotosta!

Mitä lionsit tekevät?

Lionsklubit tekevät vapaaehtoistyötä omalla paikkakunnalla ja yhdessä muiden lionsklubien kanssa kotimaassa ja maailmalla. Suomessa toimii 935 lionsklubia, joissa on yhteensä 25 000  jäsentä. Suomen lionsklubit avustavat palvelullaan ja rahalahjoituksillaan kotimaassa ja maailmalla apua tarvitsevia arviolta 4-5 miljoonalla eurolla vuodessa. 

Paikalliset leijonat tekevät vapaaehtoistyötä omalla paikkakunnalla oman alueensa yhteisön hyväksi. Lionsklubit tarjoavat monesti vapaaehtoistyöpanosta tai rahallista tukea esimerkiksi erilaiselle nuorisotoiminnalle. Tyypillisiä aktiviteetteja ovat harrastusten tukeminen (esim. partiotyö), vanhusten auttaminen, lähiympäristön kunnostus, konserttien ja yleisötapahtumien järjestäminen. 

Monella paikkakunnalla partiolippukunnilla ja lionsklubeilla on jo pitkät perinteet yhteistyöstä esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisessä. 

Yhteistyön rakentaminen tarjoaa mahdollisuuden hyvään paikalliseen tukeen lippukunnille. Lionsklubit saavat osan keräystuotosta paikallisen nuorisotyön tukemiseen, joten klubi voi tukea alueensa lippukuntia myös suoraan. Lippukunnalle paikallinen lionsklubi voi parhaimmillaan olla tärkeä ja pysyvä yhteistyökumppani, joka parantaa ja turvaa lippukunnan toimintaedellytyksiä. Yhteistyön muodoista voidaan sopia lippukunnan omien tarpeiden mukaan. Lionsien kanssa voidaan esimerkiksi kunnostaa lippukunnan kämppää.