Olet täällä

Pestiavain

Pestiavain

Partio perustuu ja sitä johdetaan vapaaehtoisvoimin. Partion selkäranka kaikilla tasoilla ovat sitoutuneet jäsenet ja johtajat, ja heidän yhteistyössä synnyttämänsä inhimillinen pääoma, jota meillä partiossa on valtavasti. Vapaaehtoisilla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Yksi vapaaehtoisen oikeuksista on saada tehdä asioita, jotka motivoivat, opettavat uutta ja mahdollistavat kehittymisen ihmisenä.

Partion menetelmä tähän on pesti. Pesti on rajattu tehtävä, jolla on tarkkaan määritellyt odotukset, vastuut ja tuki, ja jossa henkilö saa kehittää osaamistaan. Pestaaja on nimetty henkilö, jolle vastataan tehtävästä.

Pestiavain on työkalu, jolla pestin tavoitteet voidaan toteuttaa. Pestiavain muodostuu kolmesta osasta, joista kukin sisältää monia vaiheita. Jokainen vaihe on yhtä tärkeä, vaikkakin vaiheiden laajuus vaihtelee.

Pestiavaimen tarkastelussa on kaksi perspektiiviä: pestaajan ja pestatun. Molemmilla osapuolilla on yhtäläinen oikeus ja velvollisuus pestin määrittelemisessä ja sen toteuttamisessa. Molemmilla on myös oikeus oppia uusia asioita, motivoitua sekä kehittyä ihmisenä roolissaan. Pestaajallakin on oma pestaajansa, jonka tehtävänä on varmistaa näiden asioiden toteutuminen pestatulleen.

Seuraavaksi esitellään pestin kolme vaihetta pestaajan ja pestatun näkökulmasta.

 


 

PESTAAJA

Motivaation vahvistaminen

Ennen kuin pesti alkaa, on sinun analysoitava omat tarpeesi ja näihin liittyvät tavoitteet. Mieti, jos pestiä hakevia olisi monia ja pääsisit haastattelemaan heidät!

Pestin alkuvaiheessa luot pohjan pestatun tulevalle ajanjaksolle. Pohjusta työ hyvällä perehdytyksellä ja tavoitteiden asettamisella. Kuuntele, mitä pestattu haluaa tehdä ja räätälöi hänelle sopivan kokoinen ja sisältöinen pesti. Kun vielä juhlistat ryhmälle uutta rekrytointia, mahdollistat pestatullesi hienon alun ja pohjan tulevalle onnistumiselle.

Osaamisen ja motivaation tukeminen

Tämä on pestin aktiivisin vaihe. Pestattu on nyt täydessä touhussa pestissään. Sinun tehtäväsi on pysäyttää hänet silloin tällöin pohtimaan, onko hän menossa oikeaan suuntaan, sekä ohjata häntä takaisin kohti asetettua tavoitetta. Näin varmistat, ettei pesti ole pestatulle liian iso ja polta häntä loppuun. Sinun tehtäväsi on myös seurata pestatun osaamista ja kehitystä, ja keskustella näistä hänen kanssaan. Näillä toimenpiteillä ohjaat pestatun motivaatiota. Kun motivaatio on kohdallaan, voi pestattusi saada huikeita tuloksia aikaiseksi.

Sitouttaminen partioon

Pestin viimeisessä vaiheessa keskitytään luomaan pestistä hieno kokonaisuus. Itse pesti on valmis, mutta pestattusi on juuri tekemässä päätöstä siitä, miten hän haluaa jatkaa. Tarjolla on kolme vaihtoehtoa, joista jokainen on yhtä tärkeä. Jos pestaajana olet tehnyt johdonmukaista työtä läpi pestin, on pestattu varmemmin sitoutunut partioon ja aivan liekeissä jatkamaan seuraavassa pestissä. Sinun tehtäväsi on auttaa häntä pohdinnoissaan siitä, mikä askel olisi hänelle paras.  

  

PESTATTU

Motivaation vahvistaminen

Näin loistavan ilmoituksen pestistä, ja nyt sain tehtävän! Minut tullaan pestaamaan, saan uuden huivin ja pääsen mukaan ryhmään, joka kokoustaa kerran kuussa. Pestaaja lähetti minulle muutamia materiaaleja, joihin minun on tutustuttava.

Olipa pestikeskustelu hyvin valmisteltu. Minulle tehtiin suunnitelma siitä, mitä haluan oppia, ja sain sanoa mistä pidän ja mistä en pidä. Pestaajani oli aidosti kiinnostunut minusta. Tästä tulee kivaa!

Osaamisen ja motivaation tukeminen

Oi että, olisi niin paljon kivaa tekemistä, että en oikein ehdi mukaan! Huomasin nopeasti, että näin kävisi ja otin asian esille pestaajani kanssa. Hän neuvoi minua jakamaan tehtävät ryhmän kanssa, ja heti helpotti. Olen myös lähdössä kurssille, josta olen innoissani. Ihan kaikki asiat eivät ole olleet niin mielenkiintoisia, enkä aina jaksa keskittyä kaikkiin sähköposteihin. Onneksi minulla on hyviä tyyppejä ryhmässäni, jotka kannustavat eteenpäin.

Sitouttaminen partioon

Pesti loppui ja jäljelle jäi tyhjä olo. Pestini oli mielenkiintoinen, mutta en halua tehdä samaa uudestaan. Olen puhunut muutamien kavereideni kanssa uusista pesteistä. Olipa hyvä, että juttelin pestaajani kanssa motivaatiostani pitkin pestiä, sillä nyt tiedän tarkemmin mitä haluan. Hän lupasi myös toimia suosittelijanani työnhaussa. Yhdessä kävimme läpi osaamistani, ja siitäkin saan apua kun seuraavan kerran haen töitä. Jää nähtäväksi, osaako tuleva pestaajani johtaa minua yhtä hyvin.

 


 

KEHITTYMINEN PESTISSÄ

Pestiavaimen lisäksi pestin tavoitteiden kirkastamista varten on olemassa Kehittyminen pestissä –kuva. Kuvan tavoitteena on helpottaa pestatun kehittymisen tukemista ja ohjaamista kohti pestin tavoitteita kohti koko pestin ajan. Kuvassa pestin kolme tavoitetta on piirretty omiksi nuolikseen kolmen vaiheen päälle.

Kuvaa katsoessa huomaat, että nuolet alkavat ennen ensimmäistä vaihetta ja jatkuvat kolmannen vaiheen jälkeen. On tärkeä tiedostaa pestatun johtamistaidot, osaaminen sekä motivaatio ennen pestissä aloittamista. Jokaisella on paljon osaamista ennen pestiä ja nämä taidot on otettava huomioon aloittamisvaiheessa. Pestihän on oiva tilaisuus syventää osaamistaan tietyn aihealueen sisältä.

Kehittyminen pestissä -kuvasta on jalostettu myös työkalu. Työkalu on pestatun tärkein työkalu pestin liittyvissä keskusteluissa. Vastaavat kysymykset löytyvät pestilomakkeella. Pestilomakkeessa on enemmän tilaa kirjoitella vastauksia ja siinä keskitytään vain yhteen vaiheeseen kerralla.

Työkalua käytetään pesti-, väli- ja loppupestikeskusteluissa, jotka ovat pestin tavoitteiden tarkistuspisteitä. Keskusteluissa jutellaan nykytilasta ja siitä, miten siihen on tultu. Puhutaan myös siitä, miten töitä jatketaan tästä eteenpäin ja mihin panostetaan erityisesti. Näin pestattu saa ohjausta tehtävissään menestymistä ja oppimista varten. Keskustelut antavat hänelle ohjausta sekä itse pestin hoitamiseen että itsensä kehittämiseen.

Pestaajan tärkeys

Pestaaja on erittäin tärkeässä roolissa, kun puhutaan pestatun kehityksestä. Sorrumme liian usein partiossa toimimaan ”koska on niin kivaa tehdä”. Teemme ja teemme, ja leirejä ja muita projekteja toteutuu yksi toisensa jälkeen. On totta, että opimme paljon tehdessämme, mutta osaaminen on vaikea pukea sanoiksi, ellei siitä puhuta. Ja jos ei puhuta, harva pystyy tiedostamaan tehtävissä huomaamatta(kin) karttuneen osaamisen. 

Pestissä toimimiseen tulee toinen ulottuvuus, kun otamme huomioon myös, miten pestattu voi kehittyä pestissä. Pestattu voi pärjätä kehityksessä melko hyvin omillaan, mutta pienellä tuella ovat mahdollisuudet huomattavasti laajemmat. Pestaaja on pestatun lähin tuki ja kannustaja, ja hän on ratkaisevassa roolissa pestatun kehityksen tukemisessa.

 


 

Lisää materiaalia pestiavaimesta on tulossa. Vinkkaa SP:n aikuisryhmälle, jos sinulla on hyvää materiaalia, jonka saa jakaa kaikille. Kerro myös jos, kaipaat jotain tiettyä liittyen pestiavaimeen.

Voit myös lukea lisää pestiavaimen eri vaiheista täältä.